Ammatillinen kuntoutus

Aina kaikki ei mene suunnitelmien mukaan. Jokin sairaus tai vamma saattaa heikentää työkykyäsi ja urasi uhkaa katketa ennen aikojaan. Silloin on aika kääntyä ammatillisen kuntoutuksen puoleen. Se on todistettavasti toimiva keino - yli 70 prosenttia työeläkekuntoutuksen läpikäyneistä palaa työelämään.

  • Mitä

    Ammatillinen kuntoutus on työeläkeyhtiön tukemaa toimintaa, jonka tarkoitus on torjua työkyvyttömyyttä ja auttaa sinua löytämään terveydentilaasi sopivia työtehtäviä.

    Käytännössä kuntoutus tarkoittaa työkokeilua, työhönvalmennusta, jatko- tai uudelleenkoulutusta sekä yrittäjyyttä. Joko vanhassa työpaikassasi tai uuden työnantajan palveluksessa.
  • Miksi

    Työntekijälle kuntoutus antaa uuden mahdollisuuden ja tuo lisää mielekkäitä työvuosia sekä aikanaan parempaa vanhuuseläkettä.

    Työnantajalle kuntoutus merkitsee taloudellisia säästöjä, sillä se vähentää sairauspoissaoloja ja pienentää työkyvyttömyyseläkkeistä, rekrytoinneista ja perehdyttämisestä aiheutuvia kuluja.
  • Milloin

    Mitä varhaisemmassa vaiheessa kuntoutustarpeesi todetaan ja kuntoutus aloitetaan, sitä parempia tuloksia voit saavuttaa.

    Ota siis aktiivisesti yhteyttä työnantajaan, työterveyshuoltoon tai työeläkelaitokseen heti, kun huomaat työkykysi heikentyneen.
  • Kenelle

    Kuntoutus on tarkoitettu sekä työntekijöille että yrittäjille. Hae kuntoutusta silloin, kun työkykysi on heikentynyt tai kun palaat töihin pitkän sairauspoissaolon tai määräaikaisen työkyvyttömyyseläkkeen jälkeen.

    Lisäksi kuntoutus voi tulla kyseeseen silloin, kun olet hakenut työkyvyttömyyseläkettä, mutta saanut hylkäävän päätöksen.

Ammatillinen kuntoutus yrittäjille

Ammatillinen kuntoutus on osa lakisääteistä työeläkevakuuttamista. Niinpä yrittäjillä on oikeus kuntoutukseen siinä missä työntekijöilläkin. Itse asiassa yrittäjille on perinteisten työkokeilu-, työhönvalmennus- ja koulutusvaihtoehtojen lisäksi myös yksi ylimääräinen etuus, nimittäin yrittäjän elinkeinotuki. Se on tarkoitettu vain yrittäjien työkyvyn tueksi.

Lue lisää kuntoutuksen eri vaihtoehdoista.

Oikeus ammatilliseen kuntoutukseen

Voit saada ammatillista kuntoutusta, jos

  • Työansiosi tai YEL-työtulosi viideltä edelliseltä kalenterivuodelta on vähintään 36 342,90 euroa (2020).
  • Sinulla on työkokemusta usean vuoden ajalta sekä ammattikoulutus tai työhistorian tuottama pätevyys johonkin ammattiin.
  • Työsuhteesi on edelleen voimassa tai et ole ollut työttömänä yli kahta vuotta. 
  • Riski työkyvyn menettämiseen on suuri ja työkyvyttömyyden uhka johtuu diagnosoidusta sairaudesta.
  • Ammatillisella kuntoutuksella voidaan todennäköisesti estää työkyvyttömyys.
  • Kuntoutuksen arvioidaan säästävän eläkekustannuksia.
  • Et ole vielä ikäluokkasi alimmassa vanhuuseläkeiässä. 
  • Et saa tapaturman tai liikennevahingon perusteella myönnettävää ammatillista kuntoutusta.

Mikäli työkykysi ei kuntoutuksesta huolimatta palaudu ja joudut jäämään pois töistä, voit hakea työkyvyttömyyseläkettä.

Usein kysyttyä: Ammatillinen kuntoutus

Kenellä on oikeus ammatilliseen kuntoutukseen?

Jos olet vaarassa menettää työkykysi terveydellisistä syistä, sinun kannattaa hakea työeläkeyhtiön tukemaa ammatillista kuntoutusta.

Voit saada ammatillista kuntoutusta, jos

  • Sinulla on riittävästi työansioita.
  • Sinulla on ammattikoulutus tai työhistorian tuottama pätevyys johonkin ammattiin.
  • Olet edelleen ansiotyössä, tai työsuhteesi päättymisestä ei ole kulunut pitkää aikaa.
  • Riski työkyvyn menettämiseen on suuri ja työkyvyttömyyden uhka johtuu diagnostisoidusta sairaudesta.
  • Ammatillisella kuntoutuksella voidaan todennäköisesti estää työkyvyttömyys.
  • Kuntoutuksen arvioidaan säästävän eläkekustannuksia.

Miten toimeentuloni turvataan kuntoutuksen aikana?

Kuntoutuksen aikana sinulle maksetaan kuntoutusrahaa tai määräaikaista työkyvyttömyyseläkettä eli kuntoutustukea ja kuntoutuskorotusta.

Kuntoutusrahan määrä on työkyvyttömyyseläkkeesi korotettuna 33 prosentilla. Korvaamme myös kuntoutuksen kannalta välttämättömiä opinto- ja matkakustannuksia.

Kuntoutusrahasta maksetaan veroa.