Kuntoutuksen vaihtoehdot

Kuntoutuksen vaihtoehtoja ovat työkokeilu, työhönvalmennus, jatko- tai uudelleenkoulutus sekä yrittäjyys.

Työkokemuksesi, opiskeluhistoriasi, ammattisi ja terveydentilasi ratkaisevat, mikä vaihtoehdoista sopii sinulle parhaiten. 

Eläkeyhtiön tukemaan ammatilliseen kuntoutukseen eivät kuulu lääkinnällinen kuntoutus, työkyvyn arviointi tai kuntoutustutkimukset. Niiden suhteen sinun kannattaa ottaa yhteyttä Kelaan

Työkokeilu - takaisin vanhoihin töihin

Työkokeilu on ensisijainen ammatillisen kuntoutuksen vaihtoehto. Silloin selvitetään, voidaanko omalla työpaikallasi tehdä jotakin muutoksia, jotka auttavat sinua jatkamaa työssäsi. Esimerkiksi lyhyempi työaika, kevennetyt työtehtävät tai muut joustot voivat auttaa sinua kuntoutumaan takaisin työkykyiseksi. 

Työkokeilu kestää yleensä 2-3 kuukautta ja enintään puoli vuotta. Sen avulla voidaan myös tukea työhönpaluuta pitkän sairausloman jälkeen.

Mikäli entinen työsuhteesi on päättynyt tai työnantajasi ei pysty tarjoamaan terveydentilaasi soveltuvia tehtäviä, työkokeilu voidaan toteuttaa myös koulutukseksi tai työhistoriasi mahdollistamassa uudessa työpaikassa.

Työhönvalmennus - luvassa uusia tehtäviä

Uusia ammatillisia taitoja vaativiin tehtäviin voit perehtyä työhönvalmennuksessa, joko nykyisessä työpaikassasi tai uuden työnantajan palveluksessa.

Työvalmennus eroaa työkokeilusta siten, että se on pidempikestoinen prosessi - onhan kyseessä aivan uusien tehtäviä opettelu ja ammattipätevyyden saavuttaminen. Valmennus kestää yleensä 6 kuukautta - 2 vuotta. 

Hyvin usein työhönvalmennus tehdään jonkun pidempikestoisen koulutuksen rinnalla. Tänä aikana perehdyt toimialaan ja harjoittelet työtehtäviä käytännössä.

Työhönvalmennuksena on mahdollisuus suorittaa myös lyhyempiä kursseja ja koulutuksia osaamisesi tueksi. Työhönvalmennus voi olla joko palkallinen tai palkaton.

Koulutus - tuloksena ammatti

Mikäli työtehtävien vaihtaminen ei ole sinulle muuten mahdollista, saattaa apu löytyä koulutusjaksosta.

Koulutus tarkoittaa aikaisempien opintojesi täydentämistä erilaisin kurssein tai kokonaan uuden ammatin opiskelua ammatillisen tutkinnon tai ammattikorkeakoulututkinnon kautta. Opiskelun tavoitteena on saavuttaa vakiintuneen ammatin tasoinen koulutus jollakin terveydentilallesi paremmin sopivalla alalla. 

Pohdi millainen koulutuskokonaisuus auttaisi sinut parhaiten uuden uran alkuun: koulutus voidaan toteuttaa kokopäiväopiskeluna, oppisopimuskoulutuksena tai osana työhönvalmennusta. Oppisopimusopiskelussa ja työhönvalmennuksessa koulutus tapahtuu pääosin työpaikalla.

Oppisopimus laaditaan yhteistyössä sinun, työnantajasi ja paikallisen oppisopimustoimiston kanssa. Oppisopimuskoulutuksen aikana olet työsuhteessa ja työnantajasi maksaa sinulle työehtosopimuksen mukaista palkkaa ja kuntoutusetuutesi maksetaan palkkaa vastaavalta osalta työnantajalle.

Ammatilliseen kuntoutukseen kuuluvan koulutuksen tulee olla kokopäiväistä. Monimuoto-opiskeluun saat tukea silloin, kun opintojen laajuus vastaa kokopäivätoimista opiskelua tai opinnot ovat osa työhönvalmennusohjelmaasi. 

Yrittäjän elinkeinotuki - apuvälineellä lisää työvuosia

Jos olet yrittäjä, voit saada työeläkekuntoutuksen elinkeinotukena. Tuki on tarkoitettu sellaisten apuvälineiden tai laitteiden hankintaan, jotka mahdollistavat työssä jatkamisesi. Myös muut kuntoutuskeinot ovat mahdollisia joko jatkaessasi yrittäjänä tai siirtyessäsi palkkatyöhön.

Joskus myös siirtyminen palkansaajasta yrittäjäksi on keino kuntoutua takaisin työelämään. Kun saat itse olla oma pomosi, voit valita sellaisia työtehtäviä, jotka parhaiten soveltuvat terveydentilaasi. 

Elinkeinotukea onkin mahdollista saada myös yrityksen perustamiseen ja uusien työvälineiden hankkimiseen. Tuki perustuu tarveharkintaan, ja sen rinnalla sinulla on oltava myös muuta rahoitusta. Hakiessasi elinkeinotukea sinun tulee toimittaa meille vapaamuotoinen selvitys edellytyksistäsi toimia yrittäjänä sekä rahoitus- ja kannattavuuslaskelmat.