Toimeentulo kuntoutuksen aikana

Kun ammatillinen kuntoutus alkaa, saat meiltä kuntoutusetuutta ja kulukorvauksia. Näin toimeentulosi pysyy turvattuna kuntoutuksen aikana.

Kuntoutusetuuksia on kahta lajia: kuntoutusrahaa ja kuntoutuskorotusta. Ne ovat molemmat verotettavaa tuloa. Muista siis hankkia ja toimittaa meille uusi verokortti, kun olet saanut kuntoutuspäätöksen.

Kuntoutuksen alkamista odottaessasi sinulla voi olla myös oikeus kuntoutusavustukseen.

Kuntoutusraha

Tuemme ammatillista kuntoutustasi maksamalla sinulle aktiivisten kuntoutustoimenpiteiden ajalta kuntoutusrahaa. Kuntoutusrahan määrä on laskennallinen työkyvyttömyyseläkkeesi korotettuna 33 prosentilla, eli se vastaa yleensä noin 75 prosenttia palkastasi.

Suurin osa kuntoutuksista on palkattomia. Jos kuitenkin saat kuntoutuksen ajalta palkkaa, kuntoutusraha maksetaan työnantajallesi. Mikäli kuntoutusraha on isompi kuin palkkasi, niiden välinen erotus maksetaan sinulle.

 Jos työskentelet kuntoutuksen aikana osa-aikaisesti, sinun kannattaa tiedustella ansiorajaasi kuntoutuksenasiantuntijaltasi. Jos ansiosi ovat yli puolet aikaisemmasta ansiotasostasi, voit saada kuitenkin osakuntoutusrahaa. Sen määrä on puolet täydestä kuntoutusrahasta.

Kuntoutusraha maksetaan kerran kuukaudessa, aina kuun ensimmäisenä pankkipäivänä.

Kuntoutuskorotus

Jos olet määräaikaisella työkyvyttömyys- tai osatyökyvyttömyyseläkkeellä, et voi saada kuntoutusrahaa. Sen sijaan saat eläkkeeseesi 33 prosentin kuntoutuskorotuksen ammatillisen kuntoutuksen ajalta.

Kuntoutuskorotus maksetaan kerran kuukaudessa määräaikaisen työkyvyttömyyseläkkeesi, eli niin kutsutun kuntoutustukesi yhteydessä.

Muut kulukorvaukset

Kuntoutuksen aikana kertyy helposti uusia menoeriä. Meiltä voit saada korvauksia esimerkiksi matkustamisesta, asumisesta tai opiskelutarvikkeista aiheutuneisiin kuluihin. Korvaukset maksetaan tilillesi, kun lähetät meille niitä koskevan laskun tai esimerkiksi opiskelutodistuksen. Kulukorvauksista ei tarvitse maksaa veroa.

Aivan kaikkia kustannuksia kulukorvaukset eivät välttämättä kata. Noudatamme niiden suhteen Työeläkevakuuttajat Telan suositusta.

Kirjautumalla henkilöasiakkaiden verkkopalveluun voit tehdä korvaushakemuksen matkakuluista sähköisesti.

Kuntoutusavustus

Kuntoutusavustus on viimesijainen ja harkinnanvarainen etuus, jota maksetaan kuntoutuspäätöksen ja kuntoutuksen alkamisen väliseltä ajalta sekä kuntoutusjaksojen väliseltä ajalta.

Avustus on tarkoitettu niille kuntoutujille, jotka eivät ole oikeutettuja mihinkään muihin etuuksiin, kuten sairaus- tai työttömyyspäivärahaan.