Ammatillinen kuntoutus

Jos olet vaarassa menettää työkykysi terveydellisistä syistä, sinun kannattaa hakea työeläkeyhtiön tukemaa ammatillista kuntoutusta.

Käytännössä ammatillinen kuntoutus tarkoittaa uusiin työtehtäviin tai uuteen ammattiin johtavaa koulutusta tai valmennusta.

Ammatillisen kuntoutuksen tehtävänä on mahdollistaa työelämässä jatkaminen tiettyyn ammattiin liittyvän työkyvyttömyyden kohdatessa. Siksi myös jokaisen työkyvyttömyyseläkettä hakevan kuntoutusmahdollisuudet tutkitaan.

Kuntoutuksen on osoitettu tuovan lisävuosia työhön etenkin, jos se aloitetaan tarpeeksi ajoissa. Kuntoutukseen kannattaakin hakeutua jo silloin, kun vielä olet työelämässä, mutta työssä jatkamisesi on vaikeutunut.

Henkilökohtainen kuntoutussuunnitelma kuntoutuksen perustana

Kun hakeudut kuntoutukseen, sinulle laaditaan yksilöllinen kuntoutussuunnitelma. Kuntoutustoimenpiteet pyritään pitämään mahdollisimman keveinä, jotta muutokset arjessasi olisivat pieniä.

Sunnitelmaa tehtäessä selvitetään ensiksi, voisitko jatkaa nykyisissä tehtävissäsi työjärjestelyjen avulla, tai sijoittua saman työnantajan palveluksessa uusiin tehtäviin työkokeilun tai työhönvalmennuksen avulla.

Työssä jatkamisesi saattaa vaatia myös lisäkoulutusta. Uudelleenkoulutuskin voi tulla kyseeseen, jolloin mahdollisuutena on löytää uusi työ avoimilta työmarkkinoilta.

Kenelle ammatillista kuntoutusta?

Voit saada ammatillista kuntoutusta, jos

  1. Sinulla on riittävästi työansioita.
  2. Sinulla on ammattikoulutus tai työhistorian tuottama pätevyys johonkin ammattiin.
  3. Olet edelleen ansiotyössä, tai työsuhteen päättymisestä ei ole kulunut pitkää aikaa.
  4. Riski työkyvyn menettämiseen on suuri ja työkyvyttömyyden uhka johtuu diagnostisoidusta sairaudesta.
  5. Ammatillisella kuntoutuksella voidaan todennäköisesti estää työkyvyttömyys.
  6. Kuntoutuksen arvioidaan säästävän eläkekustannuksia.

Muita ratkaisuun vaikuttavia seikkoja ovat mm. sairauslomat ja mahdolliset muut käynnissä olevat kuntoutusjaksot.

Miten ammatillisen kuntoutukseen haetaan?

Jos työssä jaksaminen tuntuu terveydellisistä syistä raskaalta, käänny työterveyshuoltosi, esimiehesi tai työpaikkasi henkilöstöhallinnon puoleen kartoittaaksesi kuntoutusmahdollisuuksiasi.

Kuntoutukseen haetaan lomakkeella ”Hakemus/Työeläkekuntoutus” (pdf, etk.fi). Liitä hakemukseesi myös B-lääkärinlausunto terveydentilastasi. Jos olet työsuhteessa, pyydä työnantajaasi myös täyttämään lomake "Työnantajan kuvaus hakijan työstä ja työjärjestelymahdollisuuksista" (pdf, etk.fi). Voit toimittaa hakemuksesi suoraan meille.

Jos olet jo työkyvyttömyyseläkkeellä, mutta haluaisit palata työelämään, ota yhteyttä meihin kuntoutusmahdollisuuksiesi selvittämiseksi.