Osa-aikaeläke

Osa-aikaeläke poistuu eläkevaihtoehdoista vuonna 2017. Mutta kuka voi vielä jäädä osa-aikaeläkkeelle? Kuinka suuri osa-aikaeläke on ja miten sitä haetaan? Loppuuko osittaisen eläkkeen mahdollisuus kokonaan? Katso asiantuntijamme vastaukset.

Osa-aikaeläke mahdollistaa työtahdin hidastamisen työuran loppupuolella. Osa-aikatyön ohella saat eläkettä, joka korvaa osan niistä tuloista, jotka menetät vähentäessäsi työaikaasi.

Eläke perustuu kokoaikaisen ja osa-aikaisen työansiosi erotukseen. Osa-aikaeläke on puolet tästä ansionalenemasta.

Yrittäjällä työansiona käytetään YEL-työtuloa. Voit joko puolittaa työpanoksesi ja YEL-työtulosi tai lopettaa yrittäjätoimintasi kokonaan ja aloittaa muun työskentelyn.

Voit saada osa-aikaeläkkeen, jos

  • olet syntynyt vuonna 1953 tai aikaisemmin ja täyttänyt 60 vuotta
  • olet syntynyt vuonna 1954 tai myöhemmin ja täyttänyt 61 vuotta.
Lisäksi edellytetään, että
  • siirryt kokoaikaisesta työskentelystä osa-aikatyöhön niin, että ansiosi laskevat 35–70 prosenttiin aikaisemmista ansioistasi
  • olet edeltävän 18 kuukauden aikana ollut vähintään 12 kuukautta kokoaikatyössä. Tarkasteluaika voidaan pidentää 24 kuukauteen, jos olet saanut sairauspäivärahaa tai sairausajan palkkaa.
  • olet ansainnut työeläkettä vähintään 5 vuotta edeltävien 15 vuoden aikana
  • et saa Suomesta tai ulkomailta muuta eläkettä pois lukien perhe-eläkkeet ja vapaaehtoiset eläkkeet.

Osa-aikaeläkkeen hakeminen

Ennen kuin haet osa-aikaeläkettä, sovi työnantajasi kanssa osa-aikatyöhön siirtymisestä, työajan jaksottamisesta sekä palkastasi. Voit aloittaa osa-aikatyön myös uudessa työpaikassa tai siirtyä osa-aikaiseksi yrittäjäksi.

On hyvä muistaa, että osa-aikatyö saattaa vaikuttaa myös mm. lomiesi määräytymiseen. 

Yrittäjän on eläkettä hakiessaan annettava selvitys yrittäjätoiminnan vähentämisestä tai lopettamisesta.

Osa-aikaeläkettä voit hakea noin kuukautta ennen osa-aikatyöhön siirtymistäsi. Sitä ei myönnetä takautuvasti.

Katso lisää ohjeita eläkkeen hakemiseen täältä.

Ilmoita muutoksista heti

Jos työssäsi tai ansioissasi tapahtuu muutoksia, sinut lomautetaan, aloitat uuden työsuhteen tai alat saada eläkettä tai muuta etuutta ulkomailta, ilmoita siitä viipymättä meille.

Osa-aikaeläkkeesi määrä muuttuu, jos osa-aikaiset ansiosi muuttuvat vähintään 15 prosenttia siitä, mitä ne olivat, kun eläke myönnettiin.

Jos ansiosi muutoksen jälkeen jäävät alle 35 prosenttiin tai yli 70 prosenttiin eläkettä edeltävästyä tasosta, eläkkeesi päättyy kokonaan. 

Eläke päättyy myös, jos siirryt takaisin kokoaikatyöhön tai jäät pois työstä yli kuudeksi viikoksi (poikkeuksena vuosi- tai sairauslomat). 

Jos olet yrittäjä ja vähennät osa-aikaeläkkeelle jäädessäsi työskentelysi puoleen, on työpanoksesi yrittäjänä pysyttävä muuttumattomana eläkkeen aikana.

Sairauspäivärahan maksaminen ei vaikuta osa-aikaeläkkeeseen, jos työsuhteesi tai YEL-vakuutuksesi on voimassa. 

Osa-aikaeläkkeeltä vanhuuseläkkeelle

Kun olet täyttänyt 63 vuotta, voit itse päättää, koska jäät vanhuuseläkkeelle. Työsuhteesi on tällöin päätyttävä.

Yrittäjä voi jatkaa yritystoimintaansa huolimatta siitä, että YEL-vakuutus päätetään kun vanhuuseläke alkaa.

Osa-aikaeläkettä voit saada korkeintaan 68-vuotiaaksi saakka.

Osa-aikatyösi ansioista sinulle karttuu eläkettä

  • 1,9 % vuodessa 58–62-vuotiaana
  • 4,5 % vuodessa 63–68-vuotiaana.

Jos olet syntynyt 1947–1952, sinulle lasketaan eläkettä myös ansionalenemasta 0,75 prosenttia vuodessa.

Jos olet syntynyt vuonna 1946 tai sitä ennen, osa-aikaeläkkeesi muuttuu samansuuruiseksi vanhuuseläkkeeksi täyttäessäsi 65 vuotta. Jos työntekosi jatkuu vielä tämän jälkeen, eläkkeen ansaintaprosentti alenee 1,5 prosenttiin.

Lue lisää osa-aikaeläkkeestä esitteistämme alta.