Perhe-eläke

Jos työeläkettä ansainnut menehtyy, hänen leskellään ja alaikäisillä lapsillaan on toimeentulon turvaamiseksi oikeus perhe-eläkkeeseen.

Voit saada leskeneläkettä, jos olet

  • leskeksi jäänyt aviopuoliso
  • puoliso rekisteröidystä parisuhteesta
  • entinen puoliso, jos edunjättäjä oli hänelle elatusvelvollinen.

Lapseneläkettä saavat

  • edesmenneen alle 18-vuotiaat lapset
  • lesken alle 18-vuotiaat lapset, jos he asuivat edesmenneen henkilön kanssa samassa taloudessa.

Lapseneläkkeeseen on oikeus sekä biologisilla lapsilla että adoptiolapsilla.

Eläkkeen määrä

Perhe-eläkkeen määrä perustuu edesmenneen työuransa aikana ansaitsemaan eläkkeeseen.

Jos edesmennyt oli jo täydellä työkyvyttömyyseläkkeellä tai vanhuuseläkkeellä, perhe-eläke perustuu tähän eläkkeeseen. Määrään lisätään mahdollisesta eläkeaikaisesta työskentelystä karttunut eläke.

Jos hän oli menehtyessään edelleen työelämässä, toimi yrittäjänä tai sai osatyökyvyttömyys- tai osa-aikaeläkettä, perhe-eläke lasketaan sen työkyvyttömyyseläkkeen perusteella, jota hän olisi saanut työkyvyttömyyden kohdatessa.

Jos edesmennyt oli jo 63-vuotias mutta edelleen työelämässä, perhe-eläke perustuu hänen vanhuuseläkkeensä määrään.

Perhe-eläkkeestä vähennetään mahdollinen liikenne- tai tapaturmavakuutuslain mukainen korvaus.

Perhe-eläkkeen määrä edesmenneen henkilön työeläkkeestä:

Lapsia 0 1 2 3 4 tai enemmän
Leskeneläke ennen lesken-
eläkkeen vähentämistä
6/12 6/12 5/12  3/12 2/12
Lapseneläkkeet yhteensä,
jaetaan lasten kesken
 0 4/12  7/12   9/12  10/12

Leskeneläkkeen vähentäminen

Oma eläkkeesi vaikuttaa leskeneläkkeen määrään. Jos olet edelleen työssä, käytetään arvioitua eläkeen määrää.

Jos todellinen tai arvioitu eläkkeesi alittaa 686,50 euroa kuukaudessa (v. 2016), leskeneläkettäsi ei vähennetä.

Jos eläkkeesi ylittää tämän rajan, leskeneläkettäsi vähennetään puolella siitä määrästä, jolla raja ylittyy. Tämä saattaa pienentää leskeneläkettäsi niin, ettei eläkettä jää lainkaan maksettavaksi.

Leskeneläkkeen vähentäminen tehdään

  • heti eläkkeen alkaessa jos olet täyttänyt 65 vuotta tai saat muuta omaa työeläkettä kuin osa-aikaeläkettä tai luopumiseläkettä
  • 6 kuukauden kuluttua eläkkeen alkamisesta, jos olet alle 65-vuotias etkä saa omaa työeläkettä
  • kun alat saada omaa työeläkettä muuna kuin osa-aikaeläkkeenä.

Leskeneläkkeen vähentämistä ei kuitenkaan tehdä ennen kuin perheen nuorin perhe-eläkettä saavista lapsista täyttää 18 vuotta.

Lapsen täyttäessä 18 vuotta

Maksamamme perhe-eläke päättyy lapsen täyttäessä 18 vuotta.

Jos perhe-eläkettä maksetaan useammalle lapselle ja heistä yhden tai useamman eläke päättyy, tarkistetaan jäljelle jäävien lasten ja lesken perhe-eläkkeen määrä ja sen jakaantuminen edunsaajien kesken.

Uuden avioliiton solmiminen

Leskeneläkkeesi lakkaa, jos solmit uuden avioliiton ennen kuin olet täyttänyt 50 vuotta. Sinulle maksetaan tällöin kolmen vuoden leskeneläke kertasuorituksena.

Täytettyäsi 50 vuotta uusi avioliitto ei vaikuta leskeneläkkeeseesi. Uudesta liitosta sinulla ei kuitenkaan ole oikeutta leskeneläkkeeseen.

Eläkkeen hakeminen

Perhe-eläkettä on haettava puolen vuoden sisällä kuolemantapauksesta. Täältä voit lukea lisää eläkkeen hakemisesta.