Työkyvyttömyyseläke

Jos olet sairastunut ja sairaus alentaa työkykyäsi vähintään vuoden ajan, voit olla oikeutettu työkyvyttömyyseläkkeeseen.

Työkyvyllä tarkoitetaan kykyä kaikenlaiseen työhön, ei vain omaan, nykyiseen työhösi.

Sairastuttuasi sinun kannattaa ensimmäiseksi ottaa yhteyt­tä Kelaan sairauspäivärahan saamiseksi. Työky­vyttömyyseläke alkaa yleensä vasta sairauspäivärahan päätyttyä.

Kolme eri lajia työkyvyttömyyseläkkeitä

Työkyvyttömyyseläkkeitä on kolmenlaisia:

  • Kuntoutustuki eli määräaikainen työkyvyttömyyseläke, jos työkykysi on alentunut vähintään vuoden ajaksi, mutta se voi palautua hoidon tai kuntoutuksen avulla.
  • Osatyökyvyttömyyseläke tai osakuntoutustuki, jos työkykysi on alentunut mutta edelleen riittävä osa-aikaiseen työskentelyyn.
  • Täysi työkyvyttömyyseläke, jos olet menettänyt työkykysi pysyvästi.

Työkyvyttömyyseläkkeitä varten on oma hakemuslomakkeensa. Liitä hakemukseesi kaikki B-lääkärinlausuntosi. Tarkempia ohjeita eläkkeen hakemisesta löydät täältä.

Kun haet työkyvyttömyyseläkettä, tutkimme myös mahdollisen oikeutesi ammatilliseen kuntoutukseen.

Eläkkeen määrä

Työkyvyttömyyseläkkeesi määrä lasketaan työansioittesi perusteella. Tähän mennessä ansaitsemasi eläkkeen määrän voit tarkistaa työeläkeotepalvelusta pankkitunnuksillasi. 

Työskentelyn lisäksi sinulle voi kertyä eläkettä myös työkyvyttömyyden alkamisen ja vanhuuseläkeiän väliseltä ajalta. Tämä niin kutsuttu tulevan ajan eläke perustuu sairastumista edeltäneiden viiden vuoden ansioihin.

Osatyökyvyttömyyseläkkeen määrä on puolet täydestä työkyvyttömyyseläkkeestä.

Kansaneläke ja työkyvyttömyyseläke

Jos meiltä saamasi täysi työkyvyttömyyseläke tai kuntoutustuki jää vuonna 2016 alle 1 311,05 euron (yksin asuvalta) tai 1 167,71 (avio- tai avoliitossa tai rekisteröidyssä parisuhteessa olevalta), maksaa Kela tämän lisäksi sinulle kansaneläkettä.

Kansaneläkettä voi hakea samalla lomakkeella kuin työeläkettä meiltä.

Työskentely työkyvyttömyyseläkkeellä

Työkyvyttömyyseläkkeen perustana on heikentynyt työkyky. Näin ollen et voi työkyvyttömyyseläkkeellä ollessasi ansaita rajattomasti. 

Voit tarkistaa ansiorajasi eläkepäätöksestäsi. Pienimuotoinen työskentely on mahdollista ja saattaa jopa edesauttaa työhön paluutasi.

Täydellä työkyvyttömyyseläkkeellä ollessasi saat ansaita korkeintaan 40 prosenttia, osatyökyvyttömyyseläkkeellä korkeintaan 60 prosenttia aikaisemmista ansioista. Jos nämä rajat jäävät alle 743,84 euron, saavat ansiot nousta korkeintaan 743,84 euroon kuukaudessa (v. 2016).

Jos palaat työkyvyttömyyseläkkeesi aikana töihin ja ansiosi ylittävät yllämainitut rajat, eläkkeesi voidaan keskeyttää ja jättää lepäämään kolmesta kuukaudesta kahteen vuoteen. Jos työskentelysi päättyy kahden vuoden sisällä eläkkeen lepäämään jättämisestä, työkyvyttömyyseläkkeesi maksu jatkuu.

Työskentelystä työkyvyttömyyseläkkeen tai sen keskeytyksen aikana kertyy uutta eläkettä 1,5 prosenttia vuodessa. Voit hakea eläkkeen maksuun, kun työkyvyttömyyseläkkeesi muuttuu vanhuuseläkkeeksi täyttäessäsi 63.

Jos palaat töihin pysyvästi, eläkkeesi lakkautetaan kokonaan.