Vanhuuseläke

Voit siirtyä vanhuuseläkkeelle milloin tahansa 63 ja 68 vuoden iän välillä.

Jos olet palkkatyössä ja jäät vanhuuseläkkeelle alle 68-vuotiaana, sinun on päätettävä työsuhteesi ennen eläkkeen alkamista. Jos työsuhteesi on päättynyt jo aiemmin, eläke voidaan myöntää sinulle takautuvasti korkeintaan kolmen hakemusta edeltävän kuukauden ajalta.

Voit vapaasti työskennellä vanhuuseläkkeellä ollessasi, mutta silloin sinun on solmittava uusi, aikaisemmasta poikkeava työsopimus. Uudesta työstä karttuu sinulle eläkettä 1,5 prosenttia palkastasi vuodessa, jonka voit hakea maksuun täytettyäsi 68 vuotta.

Jos taas et hae eläkettä, vaan jatkat työskentelyä yli 63 vuoden iän, sinulle karttuu vuodessa eläkettä 4,5 prosenttia palkkasummastasi.

Yrittäjätoiminta voi jatkua katkeamatta

Sinun ei tarvitse päättää yrittäjätoimintaasi saadaksesi vanhuuseläkettä. Eläkevakuutuksesi päättyy automaattisesti eläkkeen alkaessa, vaikka yrittäjätoiminta jatkuisikin. Vanhuuseläkkeellä voit kuitenkin ottaa vapaaehtoisen YEL-vakuutuksen, jolloin sinulle kertyy uutta eläkettä 1,5 prosenttia vuodessa.

Jos siirrät eläkkeelle jäämistä yli 63 vuoden iän, sinulle kertyy eläkettä 4,5 prosenttia YEL-työtulostasi vuodessa.

Voit hakea vanhuuseläkkeellä kartuttamasi eläkkeen maksuun aikaisintaan 68 vuoden iässä.

Lykätty vanhuuseläke

Voit myös lykätä vnhuuseläkkeelle jäämistä yli 68 vuoden iän. Eläkettäsi korotetaan tällöin 0,4 prosentilla kutakin työssä jatkettua kokonaista kalenterikuukautta kohden.

Lykättyä vanhuuseläkettä voit hakea, vaikka työsuhteesi jatkuisikin. Eläkkeesi voi alkaa aikaisintaan hakemusta seuraavan kuukauden alusta. Työskentelystä yli 68-vuotiaana ei kerry enää eläkettä.

Kansaneläke suhteessa työeläkkeeseen

Jos 63 vuoden ikään mennessä ansaitsemasi työeläke jää kovin pieneksi (vuonna 2016 alle 1 311,05 euroa yksin asuvalta ja 1 167,71 avio- tai avoliitossa olevalta), voit saada vanhuuseläkettä myös kansaneläkejärjestelmästä.

Kansaneläkkeet myöntää Kela. Kansaneläkelain mukaista vanhuuseläkettä voit saada aikaisintaan 65 vuoden iässä. Varhennettua vanhuuseläkettä voit saada 63 vuotta täytettyäsi. Silloin eläkettäsi pienennetään 0,4 prosentilla jokaiselta kuukaudelta, jolla ikäsi alittaa 65 vuotta.

Lisätietoja kansaneläkkeestä löydät Kelan verkkosivuilta.

Vanhuuseläkettä pitää hakea

Vanhuuseläkettä ei aleta maksaa automaattisesti, vaan sitä pitää hakea. Vanhuuseläkehakemuksen voit tehdä kätevästi verkossa osoitteessa www.tyoelake.fi.

Koska eläkkeesi määrän laskemiseksi tarvitaan tiedot ansioistasi aivan eläkkeen alkamiseen saakka, eläkehakemus kannattaa tehdä vasta noin kuukautta ennen eläkkeelle siirtymistä. EU/ETA-maassa tai Sveitsissä työskennelleen kannattaa jättää hakemus noin puoli vuotta ennen eläkkeen alkamista. 

Lue täältä lisää eläkkeen hakemisesta.