Eläke ulkomailta

Jos olet asunut tai työskennellyt ulkomailla, sinulle on voinut karttua tästä eläkettä. Eläke määräytyy työskentelymaan eläkelakien mukaan. 

Jos asut Suomessa, voit Suomen eläkehakemuksella hakea eläkettä myös

  • kaikista EU-/ETA-maista
  • Sveitsistä
  • sosiaaliturvasopimusmaista, joita ovat Australia, Chile, Israel, Kanada, Québec, USA, Kiina, Korea ja Intia.

Liitä vain eläkehakemukseesi lomake "Asuminen ja työnteko ulkomailla" eli U-liite ja kyseiseen maahan liittyvät työtodistukset. Voit täyttää U-liitteen myös verkossa pankkitunnustesi avulla.

Kun olet palauttanut Suomen eläkehakemuksen, saat sosiaaliturvasopimusmaasta vielä täytettäväksi kyseisen maan hakemuslomakkeen. Vasta täytettyäsi ja palautettuasi ulkomaan hakemuksen liitteineen käynnistyy eläkkeen hakeminen sosiaaliturvasopimusmaista. 

Myös perhe-eläkettä voi hakea ulkomailta, jos edesmennyt oli työskennellyt ulkomailla. Täytä Suomen eläkehakemus ja liitä siihen tiedot ulkomailla työskentelystä tai asumisesta täyttämällä lomake "Asuminen ja työnteko ulkomailla" eli U-liite. Jos haet leskeneläkettä ja olet itse työskennellyt tai asunut ulkomailla, täytä omasta ulkomailla oleskelustasi erillinen U-liite. Voit täyttää U-liitteen verkossa pankkitunnustesi avulla.

Muista kuin yllä mainituista maista sinun on haettava eläkettä ottamalla yhteyttä kyseisen maan eläkelaitokseen. Yhteystiedot saat tarvittaessa meiltä. Kaikista maista ei välttämättä makseta eläkettä Suomeen. 

Eläkkeen hakeminen, jos asut ulkomailla 

Jos asut EU-/ETA-maassa tai muussa maassa, joka mainitaan yllä olevassa listassa, ota Suomen eläkkeen hakemiseksi yhteyttä asuinmaasi eläkelaitokseen. 

Suomen työeläke voidaan maksaa myös ulkomaille kansalaisuudestasi riippumatta. Vanhuuseläkkeet, työkyvyttömyyseläkkeet ja kuntoutusetuudet voidaan maksaa kaikkiin maihin. Työttömyyseläkettä maksetaan vain EU-/ETA-maihin. 

Jos asut jossain muussa maassa, voit käyttää Suomen eläkehakemuslomakkeita ja toimittaa hakemuksesi suoraan suomalaiseen eläkelaitokseen. Liitä hakemukseen myös virkatodistus.