Eläkkeen määrä

Arvioi oman eläkkeesi määrä

Täältä löydät lisätietoja osittaisen vanhuuseläkkeen, työkyvyttömyyseläkkeen ja perhe-eläkkeen määrästä.

Mistä eläketurvasi koostuu?

Suomessa on kolme lakisääteistä eläkettä: työeläke, kansaneläke ja takuueläke. Työeläke muodostaa eläketurvan perustan, jota muut kaksi tarvittaessa täydentävät. Kaikkia kolmea voi hakea samalla lomakkeella.

 • Eläkkeesi koostuu kokonaan   työeläkkeestä, jos sitä on kertynyt sinulle vähintään 1 369 euroa (yksinasuva) tai 1 227 euroa (avo- tai avioliitossa oleva).

 • Eläkettäsi täydennetään   kansaneläkkeellä jos työeläkkeesi määrä on alle 1 369 euroa (yksinasuva) tai alle 1 227 euroa (avo- tai avioliitossa oleva).

 • Eläkettäsi täydennetään myös   takuueläkkeellä, jos työeläkkeesi on hyvin pieni tai sitä ei ole ollenkaan. Takuueläke turvaa kaikille vähimmäiseläkkeen 834 euroa/kk.

Lakisääteisen eläkkeen lisäksi toimeentuloasi turvaavat mahdolliset vapaaehtoiset eläkevakuutukset, omat säästöt ja Kelan tuet.
 •  Työeläke

  Työeläkettä karttuu työurasi aikaisista ansioista ja YEL-työtuloista. Se antaa aikaisempaan ansiotasoosi perustuvaa toimeentuloturvaa, kun siirryt pois työelämästä. Pohjana on työnantajan tai yrittäjän ottama lakisääteinen työeläkevakuutus. Työeläkkeet rahoitetaan työnantajilta, työntekijöiltä ja yrittäjiltä kerättävillä työeläkemaksuilla. Eläkkeesi maksaa viimeisen työsi vakuuttanut eläkelaitos.

 •  Kansaneläke

  Kansaneläke täydentää eläketurvaasi, jos työeläkkeesi jää alhaiseksi. Kansaneläke on sitä pienempi, mitä suurempi on työeläkkeesi ja muut jatkuvat korvauksesi Suomesta ja ulkomailta. Täysi määrä on 662 euroa (yksinasuva) tai 591 euroa (avo- tai avioliitossa oleva). Kansaneläkkeen maksaa Kela ja se rahoitetaan verovaroin.

 •  Takuueläke

  Takuueläke turvaa vähimmäistoimeentulosi, jos työeläkkeesi ja kansaneläkkeesi jäävät yhteensä alle 827 euron. Takuueläkkeen suuruuteen vaikuttavat sekä Suomesta että ulkomailta maksetut eläkkeet. Täyden takuueläkkeen saavat vain ne, joiden muut eläkkeet koostuvat pelkästä kansaneläkkeestä. Takuueläkkeen maksaa Kela ja se rahoitetaan verovaroin. Voit saada takuueläkettä vain, jos asut Suomessa.

 • Muut eläkkeet ja tuet

  Lakisääteisten eläkkeiden lisäksi sinulla voi olla myös vapaaehtoisia eläkevakuutuksia. Saamasi vapaaehtoiset eläkkeet eivät vaikuta työeläkkeesi määrään. Jos vapaaehtoinen eläke kuitenkin on yrityksen maksama, se voi vaikuttaa kansaneläkkeeseesi. Vaikka et saisikaan kansaneläkettä, voit hakea Kelalta myös mm. eläkkeensaajan asumistukea tai hoitotukea eläkettä saavalle. Löydät lisätietoa Kelan verkkosivuilta.