Eläkkeen kertyminen

Työntekijänä sinulle kertyy eläkettä kaikesta tekemästäsi työstä, jos siitä saamasi palkka ylittää 60,57 euroa kuukaudessa vuonna 2020. 

Jos olet yrittäjä, ansaitset eläkettä yrittäjäeläkevakuutuksesi YEL-työtulon perusteella. Työtulosi pitää olla vähintään 7 958,99 euroa vuonna 2020.

Lisäksi eläkettä kertyy joistakin ansiosidonnaisista etuuksista kuten työttömyys-, vanhempain-, koulutus- ja sairauspäivärahoista. Saat eläkettä myös korkeakoulu- ja ammattitutkinnosta sekä alle kolmevuotiaan lapsen kotihoidosta.

Tähän saakka ansaitsemasi eläkkeen määrän voit tarkistaa omalta työeläkeotteeltasi.

Eläkettä työstä

Eläkettä kertyy 1,5 prosenttia vuosittaisesta palkkasummastasi tai YEL-työtulostasi. Työntekijänä ansaitset eläkettä 17-vuotiaasta alkaen ja yrittäjänä 18-vuotiaasta alkaen. Yrittäjien ikäraja on korkeampi, koska yrittäjätoimintaa voi harjoittaa vain täysi-ikäisenä.

Poikkeuksena tästä 53–62-vuotiaille yrittäjille ja työntekijöille kertyy eläkettä 1,7 prosenttia vuodessa vuosina 2017–2025. Poikkeus johtuu vuoden 2017 eläkeuudistuksen siirtymäsäännöistä.

Eläkettä kertyy ylimpään vanhuuseläkeikään saakka, joka on ikäluokkakohtainen.

Syntymävuosi Ikä, jolloin eläkkeen kertyminen päättyy
1957 tai ennen 68
1958–1961 69
1962 tai jälkeen 70

Täytettyäsi alimman eläkeikäsi, saat lisäksi lykkäyskorotusta.

Myös työskentelystä eläkkeen rinnalla kertyy eläkettä samojen sääntöjen mukaan kuin muillekin.

Eläkettä palkattomista ajanjaksoista

Myös ansiosidonnaisista päivärahoista, ammatilliseen perustutkintoon tai korkeakoulututkintoon johtavasta opiskelusta sekä pienen lapsen kotihoidosta kertyy sinulle eläkettä 1,5 prosenttia vuodessa.

Päivarahoista kertyvä eläke perustuu tiettyyn prosenttimäärään siitä ansiosta, jonka pohjalta päiväraha lasketaan. Etuudesta riippuen tämä prosenttimäärä on 55–117 prosenttia.

Opiskelusta ja lapsen kotihoidosta eläke lasketaan käyttäen ansiona 757,14 euroa kuukaudessa (2020). Eläkettä ei kerry ajalta ennen vuotta 2005.

Vuodesta 2017 alkaen nämä palkattomat jaksot kerryttävät eläkettä 17-vuotiaasta alkaen aina ylimpään eläkeikääsi saakka, jos et nosta vanhuus- tai työkyvyttömyyseläkettä. Poikkeuksena on työttömyyspäiväraha, josta eläkkeen kertyminen päättyy alimmassa eläkeiässä

Eläkettä ulkomaantyöstä

Jos olet työskennellyt ulkomailla, sinulle on voinut kertyä eläkettä myös siitä.

Ulkomailla mahdollisesti ansaitsemasi eläke määräytyy työskentelymaan lainsäädännön mukaan. Oikeus eläkkeeseen ja eläkkeen määrä voi siis vaihdella suurestikin eri maiden välillä.

Voit hakea ulkomaista eläkettä samassa yhteydessä kuin suomalaistakin eläkettä.

Lue täältä lisää siitä, miten haet eläkettä ulkomailta.

 

Usein kysyttyä: Eläkkeen määrä

Mikä on elinaikakerroin ja milloin se vaikuttaa eläkkeeseen?

Elinaikakerroin otettiin käyttöön vuonna 2010 ja sen tarkoitus on rajoittaa elinajan pitenemisestä johtuvaa eläkekustannusten kasvua.

Sosiaali- ja terveysministeriö vahvistaa kullekin syntymävuosiluokalle elinaikakertoimen aina vuosittain.

Elinaikakerrointa sovelletaan vanhuuseläkkeeseesi, jos olet syntynyt vuonna 1948 tai sen jälkeen.

Työkyvyttömyyseläkkeeseesi elinaikakerroin puolestaan vaikuttaa, jos olet tullut työkyvyttömäksi vuonna 2010 tai sen jälkeen.

Katso eri ikäluokille vahvistetut elinaikakertoimet täältä.

Milloin eläkkeen kertyminen alkaa ja milloin se päättyy?

Työeläkettä alkaa kertyä palkasta 17-vuotispäivää ja yrittäjän YEL-työtulosta 18-vuotispäivää seuraavan kuukauden alusta.

Kertyminen päättyy sen kuukauden lopussa, jolloin täytät ylimmän eläkeikäsi. Se määräytyy syntymävuotesi perusteella:

  • 1957 tai ennen > 68 vuotta
  • 1958-1961 > 69 vuotta
  • 1962 tai jälkeen > 70 vuotta