Elinaikakerroin

Vuodesta 2010 alkaen eläkkeitä on tarkistettu sosiaali- ja terveysministeriön vahvistamalla elinaikakertoimella.

Elinaikakerroin koskee sinua, jos olet syntynyt vuonna 1948 ja sen jälkeen.

Kertoimen tarkoituksena on sopeuttaa eläkkeet suomalaisten pidentyvään elinikään. Jos keskimääräinen elinikä pitenee, kuukausieläkkeen määrää alennetaan, jotta eläkettä riittää maksettavaksi koko eliniäksi.

Sosiaali- ja terveysministeriön vuodelle 2020 vahvistama elinaikakerroin on 0,95404. Tämä tarkoittaa, että vuonna 1958 syntyneiden vuonna 2020 tai myöhemmin alkaneita vanhuuseläkkeitä pienennetään noin 4,6 prosenttia. Lisäksi kerroin vaikuttaa vuonna 2020 myönnettäviin perhe-eläkkeisiin ja luopumistukiin.

Eri ikäluokille vahvistetut elinaikakertoimet

Syntymävuosi Elinaikakerroin Vähennys eläkkeestä, %
1948 0,99170 0,830
1949 0,98689 1,311
1950 0,98351 1,649
1951 0,97914 2,086
1952 0,97552 2,448
1953 0,97200 2,800
1954 0,96800 3,200
1955 0,96344 3,656
1956 0,96102 3,898
1957 0,95722 4,278
1958 0,95404 4,596

Elinaikakerroin vaikuttaa myös vuonna 2010 tai sen jälkeen työkyvyttömäksi tulleiden työkyvyttömyyseläkkeisiin. 

Elinaikakertoimen vähentävää vaikutusta voi pienentää työskentelemällä pidempään. Lue täältä lisää työssä jatkamisen vaikutuksesta eläkkeesi määrään.

Katso myös elinaikakerroinlaskuri osoitteessa www.tyoelake.fi.