Työntekijän eläkelaskuri

EläkelaskuriTällä laskurilla voit laskea arvion tulevasta eläkeiästäsi ja eläkkeestäsi. Laskurissa on huomioitu eläkeuudistuksen mukanaan tuomat muutokset. Jos työskentelet parhaillaan yrittäjänä, voit laskea arvion eläkkeestäsi yrittäjän eläkelaskurissa.

Tulos on suuntaa antava. Eläkkeesi tarkka määrä selviää vasta jäädessäsi eläkkeelle, kun koko työurasi ansiot ovat selvillä.

Mahdollisimman tarkan arvion saat, jos tarkistat työeläkeotteeltasi tähän mennessä ansaitsemasi eläkkeen määrän ja syötät sen kertynyt eläke -kenttään. Jos jätät kentän tyhjäksi, laskuri laskee eläkekertymäsi tästä eteenpäin.

Laske arvio eläkkeestäsi

Täytä kaikki kohdat!
Vuosityötulon alaraja on 0 ja yläraja 0!
Tarkista tiedon muoto. Käytä vain numeroita ja erota desimaalit pisteellä tai pilkulla.

Kertyneen eläkkeen näet työeläkeotteelta


Eläkeikäsi on XXv XXkk ja arvio eläkkeestäsi XXX €/kk

*) Eläkkeesi arvioitu määrä on ilmoitettu nykyisessä tasossa ja laskettu sillä oletuksella, etteivät yleinen ansio- ja hintataso muutu. Tämä laskenta vastaa työeläkeotteen eläkearvion laskentaoletuksia.

Jos otetaan huomioon arvioitu elintason nousu, eläkkeen määrä on ?. Tässä vaihtoehdossa eläkkeesi arvioitu määrä on laskettu sillä oletuksella, että yleinen ansiotaso kasvaa reaalisesti 1,5 % vuodessa. Ansiotason kasvu vastaa Eläketurvakeskusken perusennusteen mukaista pitkän aikavälin laskentaa.

Me suomalaiset elämme yhä pidempään ja vietämme yhä pidemmän ajan eläkkeellä. Jotta eläkkeet riittäisivät jatkossakin, eläkkeen määrää korjataan elinaikakertoimella. Jos elinikä pitenee, kerroin pienentää kuukausieläkkeen määrää, jotta eläkettä riittää maksettavaksi koko eliniän ajaksi.

Tavoite-eläkeiän lisäksi eläkeuudistus sisälsi myös monia muita muutoksia. Lue lisää eläkeuudistuksesta täältä.