Työkyvyttömyyseläke

Jos olet sairastunut ja menettänyt työkykysi yhtäjaksoisesti vähintään vuoden ajaksi, voit olla oikeutettu työkyvyttömyyseläkkeeseen.

Työkyvyllä tarkoitetaan kykyä kaikenlaiseen työhön, ei vain omaan, nykyiseen työhösi. Jos uskot, että voisit vielä työskennellä esim. muissa tehtävissä tai työkykysi voisi palautua, kannattaa tutustua myös ammatilliseen kuntoutukseen.

Sairastuttuasi sinun kannattaa ensimmäiseksi ottaa yhteyt­tä Kelaan sairauspäivärahan saamiseksi. Työky­vyttömyyseläke alkaa yleensä vasta sairauspäivärahan päätyttyä.

Työkyvyttömyyseläkettä voivat saada sekä työntekijät että yrittäjät.

Kolme eri lajia työkyvyttömyyseläkkeitä

  • Kuntoutustuki eli määräaikainen työkyvyttömyyseläke, jos työkykysi on alentunut vähintään vuoden ajaksi, mutta se voi palautua hoidon tai kuntoutuksen avulla.
  • Osatyökyvyttömyyseläke tai osakuntoutustuki, jos työkykysi on alentunut mutta edelleen riittävä osa-aikaiseen työskentelyyn.
  • Täysi työkyvyttömyyseläke, jos olet menettänyt työkykysi pysyvästi.

Työkyvyttömyyseläkkeen määrä

Työkyvyttömyyseläkkeesi määrä lasketaan työansioittesi perusteella. Yrittäjällä eläkkeen pohjana on YEL-työtulo. Tähän mennessä ansaitsemasi eläkkeen määrän voit tarkistaa työeläkeotepalvelusta pankkitunnuksillasi. 

Työskentelyn lisäksi sinulle voi kertyä eläkettä myös työkyvyttömyyden alkamisen ja vanhuuseläkeiän väliseltä ajalta. Tämä niin kutsuttu tulevan ajan eläke perustuu sairastumista edeltäneiden viiden vuoden ansioihin.

Osatyökyvyttömyyseläkkeen määrä on puolet täydestä työkyvyttömyyseläkkeestä.

Kansaneläke ja työkyvyttömyyseläke

Jos meiltä saamasi täysi työkyvyttömyyseläke tai kuntoutustuki jää vuonna 2017 alle 1 157,71 euron (yksin asuva) tai 1 299,88 euron (avio- tai avoliitossa oleva), maksaa Kela tämän lisäksi sinulle kansaneläkettä.

Kansaneläkettä voi hakea samalla lomakkeella kuin työeläkettä meiltä.

Työkyvyttömyyseläkkeen hakeminen

Voit hakea työkyvyttömyyseläkettä täyttämällä hakemuslomakkeen ja lähettämällä sen meille. Liitä hakemukseesi kaikki B-lääkärinlausuntosi. Tarkempia ohjeita eläkkeen hakemisesta löydät täältä.

Kun haet työkyvyttömyyseläkettä, tutkimme myös oikeutesi ammatilliseen kuntoutukseen.

Työskentely työkyvyttömyyseläkkeellä

Työkyvyttömyyseläkkeen perustana on heikentynyt työkyky. Näin ollen et voi työkyvyttömyyseläkkeellä ollessasi ansaita rajattomasti. Lue lisää eläkkeen aikaisista ansiorajoista.

 

Usein kysyttyä: Työkyvyttömyyseläke

Jos sairastun, voinko saada eläkettä?

Voit hakea työkyvyttömyyseläkettä tai kuntoutustukea, jos et pitkäaikaisen tai pysyvän sairauden vuoksi enää pysty työskentelemään omassa työssäsi etkä missään muussakaan työssä.

Jos voit sairaudestasi huolimatta työskennellä osa-aikaisesti, voit hakea osatyökyvyttömyyseläkettä.

Sairastuttuasi hae ensin sairauspäivärahaa Kelasta. Kun sairauspäivärahaa on maksettu sinulle 150 päivältä, Kela lähettää sinulle ohjeet työkyvyttömyyseläkkeen tai ammatillisen kuntoutuksen hakemiseksi. Mukana saat myös hakemuslomakkeen. Täytä se ja lähetä yhdessä B-lääkärilausuntojesi kanssa meille.

Työkyvyttömyyseläke alkaa yleensä sairauspäivärahan päättymistä seuraavan kuukauden alusta.

Milloin työkyvyttömyyseläkkeeni muuttuu vanhuuseläkkeeksi?

Työkyvyttömyyseläke jatkuu yleensä vanhuuseläkeikään saakka.

Kun saavutat vanhuuseläkeiän, työkyvyttömyyseläkkeesi muuttuu samansuuruiseksi vanhuuseläkkeeksi. Jos kuitenkin saat osatyökyvyttömyyseläkettä, sen määrä muuttuu täyden eläkkeen suuruiseksi eli se kaksinkertaistuu.

Jos työkyvyttömyytesi on alkanut vuoden 2005 jälkeen, työkyvyttömyys- tai osatyökyvyttömyyseläkkeesi muuttuu vanhuuseläkkeeksi 63 vuoden iässä.

Jos työkyvyttömyytesi on alkanut ennen vuotta 2006, työkyvyttömyyseläkkeesi muuttuu vanhuuseläkkeeksi 65 vuoden iässä.

Mitä tarkoittaa kuntoutustuki?

Kuntoutustuki on määräaikainen työkyvyttömyyseläke. Kuntoutustuki voidaan myöntää, jos työkyky on alentunut vähintään vuoden ajaksi, mutta se voi palautua hoidon tai kuntoutuksen avulla.