Työttömän eläke

Jos jäät työttömäksi, ensisijaisena turvanasi on työttömyyspäiväraha. Ikääntyvän pitkäaikaistyöttömän on mahdollista hakeutua myös eläkkeelle.

1950–1957 syntynyt työtön voi saada vanhuuseläkettä jo 62-vuotiaana

Jos olet saanut työttömyyspäivärahaa 500 päivältä ja sen jälkeen vähintään yhdeltä lisäpäivältä, voit 62-vuotiaana valita, jatkatko työttömyyspäivärahalla 65-vuotiaaksi saakka vai haetko vanhuuseläkettä.

Jos et tiedä, onko sinulla oikeus työttömyyspäivärahan lisäpäiviin, ota yhteyttä päivärahan maksajaan eli omaan työttömyyskassaasi tai Kelaan. Yrittäjillä ei ole oikeutta lisäpäiviin.

Ansaitsemasi työeläkkeen määrän voit tarkistaa työeläkeotteeltasi osoitteessa www.tyoelake.fi tai eläkeneuvonnastamme, puh. 010 195 623 tai elakeneuvonta@veritas.fi. Jos työeläke jää alhaiseksi, Kela maksaa lisäksi kansaneläkettä.

Täytettyäsi alimman eläkeikäsi sinulle ei enää kartu lisää eläkettä ansiosidonnaisen työttömyyspäivärahan perusteella.

Työttömän vanhuuseläkettä voit hakea täyttämällä vanhuuseläkehakemuksen.

Lähetä hakemuksesi meille eläkkeen alkamista edeltävän kuukauden aikana. Eläkkeen myöntämiseksi tarvitsemme myös todistuksen työttömyysturvan lisäpäivien maksamisesta, jonka voit liittää hakemukseesi tai toimittaa myöhemmin.

Vanhuuseläke mahdollinen kaikille eläkeiän täytyttyä

Saavutettuasi alimman eläkeikäsi, voit joko nostaa työttömyyspäivärahaa tai jäädä heti eläkkeelle.

Eläkkeesi määrän voit tarkistaa esimerkiksi työeläkeotteeltasi osoitteessa www.tyoelake.fi. Palveluun kirjautumista varten ota esille henkilökohtaiset pankkitunnuksesi. Eläkeiän täytettyäsi sinulle ei enää kartu eläkettä työttömyyspäivärahan perusteella.

Myös eläkeneuvontamme palvelee sinua eläkkeen määrään liittyvissä kysymyksissä, puh. 010 195 623 tai elakeneuvonta@veritas.fi.

Eläkettä voit hakea täyttämällä vanhuuseläkehakemuksen ja toimittamalla sen meille.

Jos valitset työttömyyspäivärahan, sen maksaminen päättyy täyttäessäsi 65 vuotta, vaikka päivärahan enimmäisaika olisi vielä kesken. Tämän jälkeen voit hakea vanhuuseläkettä.

Jos olet jo täyttänyt 65 vuotta työttömäksi jäädessäsi, voit hakeutua heti vanhuuseläkkeelle.

Ikääntyvän yrittäjän jäädessä työttömäksi

Yrittäjänä voit saada työttömyyspäivärahaa, jos täytät työssäoloehdon ja olet alle 65-vuotias. Työttömyyspäivärahaan liittyvissä kysymyksissä ja sen hakemisessa sinua neuvoo oma työttömyyskassasi tai Kela.

Jos et ole oikeutettu työttömyyspäivärahaan tai olet jo nostanut sitä enimmäisajalta, voit hakea työmarkkinatukea. 

Vanhuuseläkkeen voit saada saavutettuasi alimman eläkeikäsi. Hakemuslomakkeet voit tulostaa täältä.

Eläkkeesi määrän voit tarkistaa esimerkiksi työeläkeotteeltasi osoitteesta www.tyoelake.fi. Voit kirjautua palveluun pankkitunnuksillasi. Jos työeläke jää kovin pieneksi, Kela maksaa lisäksi kansaneläkettä

Voit myös ottaa yhteyttä eläkeneuvontaamme puh. 010 195 623 tai elakeneuvonta@veritas.fi.

Eläketuki ennen 1.9.1956 syntyneille

Määrältään n. 770 euron suuruinen tuki, jota voit hakea Kelalta 1.6.2017 alkaen, jos

  • olet täyttänyt 60 vuotta
  • olet ollut oikeutettu työmarkkinatukeen 31.8 2016 
  • olet ollut lähes yhtäjaksoisesti työttömänä vähintään 5 vuotta
  • olet saanut työmarkkinatukea vähintään 1250 päivältä tai enimmäisajan työttömyyspäivärahaa ja sen lisäksi työmarkkinatukea vähintään 750 päivältä
  • et saa muuta eläkettä.

Voit saada eläketukea, kunnes siirryt vanhuuseläkkeelle tai enintään kunnes täytät 65 vuotta. Eläketuen myöntää Kela.