Työuraeläke

Jos työkykysi on huonontunut ja takanasi on vähintään 38 vuoden ura erittäin kuluttavassa työssä, voit hakea työuraeläkettä 63 vuotta täytettyäsi.

Työuraeläke on tarkoitettu henkilöille, joiden työura on vähäisin poikkeuksin koostunut fyysisesti tai henkisesti kuluttavasta kokopäivätyöstä ja joiden mahdollisuudet jatkaa työelämässä ovat heikentyneet diagnostisoidun sairauden vuoksi.

Voit hakea työuraeläkettä, jos olet vielä työelämässä tai työskentelysi tai yrittäjätoimintasi päättymisestä on enintään vuosi.

Työuraeläkkeelle aikaisintaan 2018

Ensimmäinen ikäluokka, joka voi hakea työuraeläkettä, ovat vuonna 1955 syntyneet. Heidän eläkeikänsä on 63 vuotta 3 kuukautta ja työuraeläkettä he voivat saada täyttäessään 63 vuotta vuonna 2018.

Työuraeläkkeestä on mahdollista saada ennakkopäätös kuusi kuukautta ennen eläkkeen alkamista.

Eläkeikä nousee vuodesta 2017 alkaen ikäluokka kerrallaan, kunnes se on 65 vuotta. Työuraeläkkeen merkitys siis kasvaa sitä myötä, kun eläkeikä nousee. Täältä voit tarkistaa oman eläkeikäsi.

Lääkäri arvioi työn kuluttavuuden

Jokaisen eläkkeenhakijan tilanne arvioidaan yksilöllisesti työterveyslääkärin lausunnon perusteella.

Kuluttavan työn määrittely ei perustu ammattinimikkeisiin, vaan työn sisältöön. Rasittuneisuutta ja kuluneisuutta aiheuttava työ sisältää

  • suurta lihasvoimaa edellyttäviä tai lihaksia pitkäkestoisesti kuormittavia työliikkeitä
  • hengitys- ja verenkiertoelimistön erityisen voimakasta kuormittumista
  • kuormittavia ja hankalia työasentoja
  • voimaa tai suurta nopeutta vaativia toistuvia työliikkeitä tai työliikkeitä, jotka sisältävät samanaikaisesti käsien puristusta, kiertoa ja voimaa
  • työskentelyä erityisen vaativassa ja poikkeuksellista henkistä kuormitusta aiheuttavassa vuorovaikutteisessa työssä tai
  • työskentelyä jatkuvaa varuillaan oloa tai erityistä tarkkaavaisuutta edellyttävässä tehtävässä, jossa on korkea tapaturman tai onnettomuuden riski tai ilmeinen väkivallan uhka.

Hakijan on itse pystyttävä todistamaan työn kuormittavuus koko uransa ajalta.

Työuraeläkkeen määrä

Määrältään työuraeläke vastaa sitä eläkettä, jonka olet eläkkeen alkamiseen mennessä ehtinyt ansaita. Eläkkeesi määrä ei nouse, kun saavutat vanhuuseläkeiän, jos et ole työskennellyt työuraeläkkeesi rinnalla ja ansainnut näin lisää eläkettä.