Työeläkeotteen lukuohjeet:

Ansiotyö, josta ei kartu eläkettä

Tässä kohdassa on merkintä työskentelystä, joka on saatettu ilmoittaa meille, mutta joka ei oikeuta eläkkeeseen. Tavallisimpia syitä tähän on, että

  • työ ennen 1.1.2005 on tehty alle 23-vuotiaana (julkisella alalla ikäraja on vaihdellut, ks. www.keva.fi)
  • työsuhde on kestänyt alle laissa säädetyn minimiajan
  • työsuhteen ansiot ovat jääneet alle vakuuttamiselle laissa määrätyn rajan
  • LEL- ja TaEL-ansiot ovat jääneet alle eläkkeen karttumiselle laissa määrätyn rajan
  • yrittäjä on hakemuksesta vapautettu yrittäjätoiminnan vakuuttamisvelvollisuudesta
  • palkka työstä 31.12.2004 jälkeen on maksettu ennen, kuin täytit 18 vuotta.

Tällaisia ansiotoimintoja ei tarvitse ilmoittaa meille.

Lue kaikki aiheeseen liittyvät kysymykset