Työeläkeotteen lukuohjeet:

Eläkkeellä olo

Jos olet ollut työkyvyttömyys-, työttömyys- tai osa-aikaeläkkeellä 1.1.2005 jälkeen, siitä on merkintä työeläkeotteella.

Esimerkiksi jatkuvasta osa-aikaeläkkeellä olosta karttuneen eläkkeen määrä voidaan yleensä kuitenkin laskea vasta vanhuuseläkkeelle jäätäessä. Osa-aikatyöstä karttunut eläke löytyy toki muiden ansiotoimintojen tapaan otteelta.

Lue kaikki aiheeseen liittyvät kysymykset