Työeläkeotteen lukuohjeet:

Palkattomat etuudet

1.1.2005 alkaen ansaitset eläkettä myös sellaisilta palkattomilta ajoilta 18–67-vuotiaana, joilta sinulle on maksettu ansiosidonnaista päivärahaa.

Saat eläkettä myös alle 3-vuotiaan lapsen kotihoidon ajalta sekä tutkintoon johtavalta opiskeluajalta 18–67-vuotiaana. Opiskelusta karttunut eläke näkyy työeläkeotteella vasta tutkinnon suorittamisen jälkeen.

Eläke lasketaan sen ansion perusteella, johon päivärahan määrä perustuu. Kotihoidontuen ja opiskelun ajalta eläkkeen perusteena on laskennallinen ansio 728,34 euroa kuukaudessa. Palkattomista etuuksista karttuu eläkettä iästä riippumatta aina 1,5 prosenttia vuodessa.

Etuudet palkattomilta ajoilta näkyvät rekisterissä vasta seuraavan vuoden keväällä etuuksien saamisesta.

Lue kaikki aiheeseen liittyvät kysymykset