Ammatillinen kuntoutus

Kenellä on oikeus ammatilliseen kuntoutukseen?

Jos olet vaarassa menettää työkykysi terveydellisistä syistä, sinun kannattaa hakea työeläkeyhtiön tukemaa ammatillista kuntoutusta.

Voit saada ammatillista kuntoutusta, jos

  • Sinulla on riittävästi työansioita.
  • Sinulla on ammattikoulutus tai työhistorian tuottama pätevyys johonkin ammattiin.
  • Olet edelleen ansiotyössä, tai työsuhteesi päättymisestä ei ole kulunut pitkää aikaa.
  • Riski työkyvyn menettämiseen on suuri ja työkyvyttömyyden uhka johtuu diagnostisoidusta sairaudesta.
  • Ammatillisella kuntoutuksella voidaan todennäköisesti estää työkyvyttömyys.
  • Kuntoutuksen arvioidaan säästävän eläkekustannuksia.

Miten toimeentuloni turvataan kuntoutuksen aikana?

Kuntoutuksen aikana sinulle maksetaan kuntoutusrahaa tai määräaikaista työkyvyttömyyseläkettä eli kuntoutustukea ja kuntoutuskorotusta.

Kuntoutusrahan määrä on työkyvyttömyyseläkkeesi korotettuna 33 prosentilla. Korvaamme myös kuntoutuksen kannalta välttämättömiä opinto- ja matkakustannuksia.

Kuntoutusrahasta maksetaan veroa.