Kenellä on oikeus ammatilliseen kuntoutukseen?

Jos olet vaarassa menettää työkykysi terveydellisistä syistä, sinun kannattaa hakea työeläkeyhtiön tukemaa ammatillista kuntoutusta.

Voit saada ammatillista kuntoutusta, jos

  • Sinulla on riittävästi työansioita.
  • Sinulla on ammattikoulutus tai työhistorian tuottama pätevyys johonkin ammattiin.
  • Olet edelleen ansiotyössä, tai työsuhteesi päättymisestä ei ole kulunut pitkää aikaa.
  • Riski työkyvyn menettämiseen on suuri ja työkyvyttömyyden uhka johtuu diagnostisoidusta sairaudesta.
  • Ammatillisella kuntoutuksella voidaan todennäköisesti estää työkyvyttömyys.
  • Kuntoutuksen arvioidaan säästävän eläkekustannuksia.
Lue kaikki aiheeseen liittyvät kysymykset