Eläkeuudistus

Keitä eläkeuudistus koskee?

Eläkeuudistus koskee kaikkia eläkkeenhakijoita, jotka aikovat eläkkeelle 1.1.2017 tai sen jälkeen. Jo tätä ennen eläkkeelle siirtyneitä uudistus ei koske.

Uudistus ei myöskään vaikuta sinulle jo ennen 1.1.2017 karttuneeseen eläkkeeseen.

Eläkeuudistus vaikuttaa myös työnantajiin, kun työntekijä pitää jatkossa vakuuttaa jo 17-vuotiaana.

Uudistuksen myötä eläkemaksu vakautetaan 24,4 prosenttiin palkoista aina 2060-luvulle asti.

Yrittäjän alaikäraja työeläkevakuutukselle säilyy entisellään, eli 18 ikävuodessa.

Mikä on eläkeikäni eläkeuudistuksen astuttua voimaan?

Se riippuu siitä, koska olet syntynyt.

Uudistuksen tultua voimaan 1.1.2017 alin vanhuuseläkeikä nousee asteittain kolme kuukautta joka ikäluokalta, kunnes se vuonna 2025 on 65 ikävuotta. Ensimmäinen ikäluokka jonka vanhuuseläkeikä nousee, on syntynyt vuonna 1955.

Vuoden 2030 jälkeen eläkeiän on tarkoitus sopeutua elinajan pitenemiseen. Perusideana on, ettei vain eläkkeellä olo pitenisi, vaan että osa pidemmästä eliniästä vietettäisiin työelämässä.

Emme vielä tiedä miten elinajan piteneminen kehittyy, mutta vanhuuseläkeikä voi nousta enintään kaksi kuukautta jokaista syntymävuosiluokkaa kohden. Ensimmäisenä tämä koskee ikäluokkia, jotka ovat syntyneet vuonna 1965. Heidän vanhuuseläkeikänsä vahvistetaan vuonna 2027.

Jos töitä ja voimia riittää, työntekoa kannattaa kuitenkin jatkaa alimman vanhuuseläkeiän jälkeen aina vähintään nk. tavoite-eläkeikään asti.

Jos nimittäin jäät eläkkeelle ylitettyäsi vanhuuseläkeiän, mutta ennen tavoite-eläkeikääsi, et ansaitse lisää eläkettä elinaikakertoimen pysyvästi nipistämää osuutta tasapainottamaan. Kun eläkkeelle jäämistä lykkää, ansaitsee enemmän eläkettä; tavoite-eläkeiässä olet ansainnut vähintään elinaikakertoimen aiheuttaman vähennyksen verran lisää eläkettä.

Voit laskea arvion tulevasta eläkeiästäsi eläkelaskuristamme.

Mikä on työuraeläke?

Eläkeuudistuksen myötä pitkän työuran fyysisesti tai psyykkisesti erittäin kuluttavassa työssä tehneet 63 vuotta täyttäneet henkilöt voivat hakea työuraeläkettä riippumatta siitä, mikä heidän vanhuuseläkeikänsä on.

Työuraeläkkeeseen vaaditaan 38 vuoden työura rasittuneisuutta ja kuluneisuutta aiheuttavissa töissä. Työn rasittavuuteen vaikuttavat tekijät tullaan määrittelemään laissa. Jokaisen eläkkeenhakijan tilanne arvioidaan yksilöllisesti työterveyslääkärin lausunnon perusteella.

Paljonko eläkettä karttuu jatkossa?

Eläkettä karttuu jatkossa kaikille yhtä paljon, vuodessa 1,5 prosenttia ansioista.

Lykkäämällä eläkkeelle jäämistä alimman vanhuuseläkeiän jälkeen, eläkkeesi määrää korotetaan 0,4 prosenttia jokaiselta vanhuuseläkeiän yli lykätyltä kuukaudelta.

Vuosina 2017–2025 eläkettä karttuu 53–62-vuotiaille vuodessa 1,7 prosenttia ansioista. He myös maksavat 1,5 prosenttia korkeampaa eläkemaksua tältä siirtymäajalta.