Mikä on eläkeikäni eläkeuudistuksen astuttua voimaan?

Se riippuu siitä, koska olet syntynyt.

Uudistuksen tultua voimaan 1.1.2017 alin vanhuuseläkeikä nousee asteittain kolme kuukautta joka ikäluokalta, kunnes se vuonna 2025 on 65 ikävuotta. Ensimmäinen ikäluokka jonka vanhuuseläkeikä nousee, on syntynyt vuonna 1955.

Vuoden 2030 jälkeen eläkeiän on tarkoitus sopeutua elinajan pitenemiseen. Perusideana on, ettei vain eläkkeellä olo pitenisi, vaan että osa pidemmästä eliniästä vietettäisiin työelämässä.

Emme vielä tiedä miten elinajan piteneminen kehittyy, mutta vanhuuseläkeikä voi nousta enintään kaksi kuukautta jokaista syntymävuosiluokkaa kohden. Ensimmäisenä tämä koskee ikäluokkia, jotka ovat syntyneet vuonna 1965. Heidän vanhuuseläkeikänsä vahvistetaan vuonna 2027.

Jos töitä ja voimia riittää, työntekoa kannattaa kuitenkin jatkaa alimman vanhuuseläkeiän jälkeen aina vähintään nk. tavoite-eläkeikään asti.

Jos nimittäin jäät eläkkeelle ylitettyäsi vanhuuseläkeiän, mutta ennen tavoite-eläkeikääsi, et ansaitse lisää eläkettä elinaikakertoimen pysyvästi nipistämää osuutta tasapainottamaan. Kun eläkkeelle jäämistä lykkää, ansaitsee enemmän eläkettä; tavoite-eläkeiässä olet ansainnut vähintään elinaikakertoimen aiheuttaman vähennyksen verran lisää eläkettä.

Voit laskea arvion tulevasta eläkeiästäsi eläkelaskuristamme.

Lue kaikki aiheeseen liittyvät kysymykset