Mikä on työuraeläke?

Eläkeuudistuksen myötä pitkän työuran fyysisesti tai psyykkisesti erittäin kuluttavassa työssä tehneet 63 vuotta täyttäneet henkilöt voivat hakea työuraeläkettä riippumatta siitä, mikä heidän vanhuuseläkeikänsä on.

Työuraeläkkeeseen vaaditaan 38 vuoden työura rasittuneisuutta ja kuluneisuutta aiheuttavissa töissä. Työn rasittavuuteen vaikuttavat tekijät tullaan määrittelemään laissa. Jokaisen eläkkeenhakijan tilanne arvioidaan yksilöllisesti työterveyslääkärin lausunnon perusteella.

Lue kaikki aiheeseen liittyvät kysymykset