Eläkkeen määrä

Mikä on elinaikakerroin ja milloin se vaikuttaa eläkkeeseen?

Elinaikakerroin otettiin käyttöön vuonna 2010 ja sen tarkoitus on rajoittaa elinajan pitenemisestä johtuvaa eläkekustannusten kasvua.

Sosiaali- ja terveysministeriö vahvistaa kullekin syntymävuosiluokalle elinaikakertoimen aina vuosittain.

Elinaikakerrointa sovelletaan vanhuuseläkkeeseesi, jos olet syntynyt vuonna 1948 tai sen jälkeen.

Työkyvyttömyyseläkkeeseesi elinaikakerroin puolestaan vaikuttaa, jos olet tullut työkyvyttömäksi vuonna 2010 tai sen jälkeen.

Katso eri ikäluokille vahvistetut elinaikakertoimet täältä.

Milloin eläkkeen kertyminen alkaa ja milloin se päättyy?

Työeläkettä alkaa kertyä palkasta 17-vuotispäivää ja yrittäjän YEL-työtulosta 18-vuotispäivää seuraavan kuukauden alusta.

Kertyminen päättyy sen kuukauden lopussa, jolloin täytät ylimmän eläkeikäsi. Se määräytyy syntymävuotesi perusteella:

  • 1957 tai ennen > 68 vuotta
  • 1958-1961 > 69 vuotta
  • 1962 tai jälkeen > 70 vuotta

Mitkä ovat eläkkeen karttumaprosentit?

Vuodesta 2017 alkaen eläkettä karttuu 1,5 prosenttia palkasta tai YEL-työtulosta vuodessa. Eläkkeen kertyminen alkaa palkkatyössä 17-vuotiaana ja yrittäjänä 18-vuotiaana ja jatkuu ylimpään vanhuuseläkeikään saakka.

Tämän lisäksi jos eläkettä lykkää yli alimman eläkeikänsä, saa jokaiselta lykätyltä kuukaudelta 0,4 prosentin korotuksen eläkkeeseensä, mikä tekee 4,8 prosenttia vuodessa. Lykkäyskorotuksen ansaitsemiselle ei ole yläikärajaa. Työttömyysetuuden ajalta lykkäyskorotusta ei kuitenkaan kerry.

Vuoden 2016 loppuun saakka eläkkeen karttumisprosentti riippui henkilön iästä. Eläkettä karttui silloin

  • 1,5 prosenttia ikävälillä 18–52 vuotta
  • 1,9 prosenttia ikävälillä 53–62 vuotta
  • 4,5 prosenttia ikävälillä 63–68 vuotta.