Mikä on elinaikakerroin ja milloin se vaikuttaa eläkkeeseen?

Elinaikakerroin otettiin käyttöön vuonna 2010 ja sen tarkoitus on rajoittaa elinajan pitenemisestä johtuvaa eläkekustannusten kasvua.

Sosiaali- ja terveysministeriö vahvistaa kullekin syntymävuosiluokalle elinaikakertoimen aina vuosittain.

Elinaikakerrointa sovelletaan vanhuuseläkkeeseesi, jos olet syntynyt vuonna 1948 tai sen jälkeen.

Työkyvyttömyyseläkkeeseesi elinaikakerroin puolestaan vaikuttaa, jos olet tullut työkyvyttömäksi vuonna 2010 tai sen jälkeen.

Katso eri ikäluokille vahvistetut elinaikakertoimet täältä.

Lue kaikki aiheeseen liittyvät kysymykset