Osa-aikaeläke

Milloin voin siirtyä osa-aikaeläkkeeltä vanhuuseläkkeelle?

Jos olet syntynyt vuonna 1947 tai sen jälkeen, voit hakea vanhuuseläkettä haluamanasi ajankohtana sen jälkeen, kun olet täyttänyt alimman eläkeikäsi.

Jos olet työsuhteessa ja jäät eläkkeelle ennen kuin olet täyttänyt 68 vuotta, pitää työsuhteesi päättyä ennen eläkkeen alkamista. Eläkkeellä toki voit aloittaa uuden työn. Yrittäjä voi saada vanhuuseläkkeen ja jatkaa yritystoimintaansa.

Jos osa-aikatyösi jatkuu täyttäessäsi 68 vuotta, osa-aikaeläkkeesi muuttuu automaattisesti samansuuruiseksi vanhuuseläkkeeksi ja uuden eläkkeen karttuminen päättyy. Vaihtoehtoisesti voit hakea vanhuuseläkkeesi maksuun.

Vanhuuseläkkeen myöntäminen 68 vuoden täyttämisen jälkeen ei edellytä työsuhteen lopettamista. Jos haet vanhuuseläkettä 68 vuoden iän täyttämisen jälkeen, eläkkeen määrää korotetaan 0,4 prosentilla jokaista yli 68 vuoden iän lykättyä kokonaista kuukautta kohti. 

Minut on lomautettu, miten osa-aikaeläkkeeni käy?

Ilmoita lomautuksestasi meille välittömästi sen jälkeen, kun olet saanut lomautusilmoituksen.

Jos olet lomautettu kokonaan toistaiseksi tai yli kuuden viikon ajaksi, osa-aikaeläkkeesi lakkautetaan lomautuksen alkamista seuraavan kuuden viikon jälkeen.

Lomautuksen jälkeen voit saada osa-aikaeläkkeen uudelleen maksuun lomautusta edeltävin perustein, jos eläke on ollut lakkautettuna enintään kuusi kuukautta.

Alle kuuden viikon lomautus ei lakkauta osa-aikaeläkettä, mutta lomautuksesta on aina ilmoitettava meille.

Osittain lomautettuna olevaa pidetään edelleen työssäolevana. Osa-aikaeläkkeesi voi tällöin jatkua edellyttäen, että osa-aikaeläkkeen saamisen edellytykset täyttyvät ja ansiosi pysyvät sovituissa rajoissa. 

Palkkani tulee muuttumaan, vaikuttaako se osa-aikaeläkkeeseeni?

Pysyvä palkan muutos johtaa aina eläkkeen määrän ja saamisen edellytysten tarkistamiseen. Ilmoita aina palkassa tapahtuvista muutoksista meille. Jos eläkkeen saamisen edellytykset edelleen täyttyvät, lasketaan eläke kuitenkin uudestaan, jos muutos palkassa on oleellinen.