Palkkani tulee muuttumaan, vaikuttaako se osa-aikaeläkkeeseeni?

Pysyvä palkan muutos johtaa aina eläkkeen määrän ja saamisen edellytysten tarkistamiseen. Ilmoita aina palkassa tapahtuvista muutoksista meille. Jos eläkkeen saamisen edellytykset edelleen täyttyvät, lasketaan eläke kuitenkin uudestaan, jos muutos palkassa on oleellinen.

Lue kaikki aiheeseen liittyvät kysymykset