Osittainen varhennettu vanhuuseläke

Miten osittainen varhennettu vanhuuseläke vaikuttaa sosiaalietuuksiin?

Jos maksussa on harkinnanvarainen etuus,  työmarkkinatuki, tai asumistuki, kannattaa selvittää päivärahan maksajalta, miten osittainen varhennettu vanhuuseläke mahdollisesti vaikuttaa tukeen.  Ansiosidonnaisiin etuuksiin, tai esimerkiksi Kelan peruspäivärahaan osittainen vanhuuseläke ei yleensä vaikuta.