Perhe-eläke

Kenellä on oikeus perhe-eläkkeeseen?

Perhe-eläkkeeseen on tietyin edellytyksin oikeutettu edesmenneen henkilön leski, jos puolisoilla oli yhteisiä lapsia.

Tämän lisäksi perhe-eläkettä voi saada entinen puoliso, jos tämä sai elatusapua edesmenneeltä entiseltä puolisoltaan.

Lapsettoman lesken oikeuden saada leskeneläkettä määräävät monet seikat, muun muassa lesken ikä ennen avioliiton solmimista, avioliiton kesto ja edunjättäjän ikä avioliiton solmimishetkellä. Lue tarkemmin perhe-eläkkeen ehdoista.

Perhe-eläkettä saavat myös edesmenneen henkilön alle 18-vuotiaat lapset sekä lesken lapset, jos nämä asuivat samassa taloudessa.

Oikeus perhe-eläkkeeseen koskee sekä biologisia lapsia että adoptiolapsia. Kasvattilapsi sen sijaan ei saa työeläkelakien mukaista perhe-eläkettä. 

Muuttuuko perhe-eläkkeen määrä jossain vaiheessa?

Leskeneläkkeen määrään vaikuttavat lasten lukumäärä ja lesken omat eläkkeet tai ansiotulot.

Jos perhe-eläkkeen saajana on vain leski, eläkkeen määrä voi muuttua joko puolen vuoden kuluttua puolison kuolemasta tai siinä vaiheessa, kun leskelle myönnetään oma työeläke.

Jos perhe-eläkettä maksetaan myös lapsille, leskeneläke tarkistetaan siinä vaiheessa, kun nuorin lapsista täyttää 18 vuotta.

Tämä niin sanottu leskeneläkkeen vähennys voi pienentää leskeneläkettä jopa niin, ettei sitä jää lainkaan maksettavaksi.

Tarkistukset tehdään automaattisesti. Ainoastaan jos alle 50-vuotias leski avioituu uudestaan tai alle 18-vuotias lapsi annetaan adoptioon, on asiasta ilmoitettava meille erikseen. Lesken avioiduttua uudestaan alle 50-vuotiaana maksetaan hänelle kertasuorituksena kolmen vuoden leskeneläke.

Jos perhe-eläkettä saava lapsi annetaan adoptioon, hänen perhe-eläkkeensä lakkaa.

Olen menossa uusiin naimisiin, muuttuuko leskeneläkkeeni?

Jos alle 50-vuotias leski avioituu uudestaan, maksetaan hänelle kertasuorituksena kolmen vuoden leskeneläke. Ilmoita avioitumisestasi meille mahdollisimman pian.

Jos avioidut täytettyäsi 50 vuotta, uusi avioliitto ei vaikuta leskeneläkkeeseesi.