Kenellä on oikeus perhe-eläkkeeseen?

Perhe-eläkkeeseen on tietyin edellytyksin oikeutettu edesmenneen henkilön leski, jos puolisoilla oli yhteisiä lapsia.

Tämän lisäksi perhe-eläkettä voi saada entinen puoliso, jos tämä sai elatusapua edesmenneeltä entiseltä puolisoltaan.

Lapsettoman lesken oikeuden saada leskeneläkettä määräävät monet seikat, muun muassa lesken ikä ennen avioliiton solmimista, avioliiton kesto ja edunjättäjän ikä avioliiton solmimishetkellä. Lue tarkemmin perhe-eläkkeen ehdoista.

Perhe-eläkettä saavat myös edesmenneen henkilön alle 18-vuotiaat lapset sekä lesken lapset, jos nämä asuivat samassa taloudessa.

Oikeus perhe-eläkkeeseen koskee sekä biologisia lapsia että adoptiolapsia. Kasvattilapsi sen sijaan ei saa työeläkelakien mukaista perhe-eläkettä. 

Lue kaikki aiheeseen liittyvät kysymykset