Muuttuuko perhe-eläkkeen määrä jossain vaiheessa?

Leskeneläkkeen määrään vaikuttavat lasten lukumäärä ja lesken omat eläkkeet tai ansiotulot.

Jos perhe-eläkkeen saajana on vain leski, eläkkeen määrä voi muuttua joko puolen vuoden kuluttua puolison kuolemasta tai siinä vaiheessa, kun leskelle myönnetään oma työeläke.

Jos perhe-eläkettä maksetaan myös lapsille, leskeneläke tarkistetaan siinä vaiheessa, kun nuorin lapsista täyttää 18 vuotta.

Tämä niin sanottu leskeneläkkeen vähennys voi pienentää leskeneläkettä jopa niin, ettei sitä jää lainkaan maksettavaksi.

Tarkistukset tehdään automaattisesti. Ainoastaan jos alle 50-vuotias leski avioituu uudestaan tai alle 18-vuotias lapsi annetaan adoptioon, on asiasta ilmoitettava meille erikseen. Lesken avioiduttua uudestaan alle 50-vuotiaana maksetaan hänelle kertasuorituksena kolmen vuoden leskeneläke.

Jos perhe-eläkettä saava lapsi annetaan adoptioon, hänen perhe-eläkkeensä lakkaa.

Lue kaikki aiheeseen liittyvät kysymykset