Työeläkeote

Mikä työeläkeote on?

Työeläkeote on luettelo työskentelystäsi, joka on vakuutettu ja josta on karttunut sinulle työeläkettä.

Työeläkeotteella näkyvät työnantajien nimet, työansiot ja yrittäjätoiminnan työtulot sekä karttuneen eläkkeen määrä. Lisäksi siinä näkyy eräiden sosiaalietuuksien, esimerkiksi opiskelun ja ansiosidonnaisten päivärahojen perusteella karttunut eläke.

On tärkeää, että työskentelytietosi ovat kunnossa, kun aikanaan jäät eläkkeelle. Tarkistathan siis otteen tiedot huolella ja ilmoitat mahdollisista puutteista ja virheistä meille mahdollisimman pian.

Pääset tarkistamaan työeläkeotteesi osoitteessa www.tyoelake.fi. Kirjautumista varten tarvitset pankkitunnukset.

Miksi työsuhteeni on työeläkeotteessa päätetty vuoden 2004 loppuun, vaikka olen yhä saman työnantajan palveluksessa?

Työeläkeotteessa tiedot on jaoteltu vuotta 2005 edeltävälle ja sitä seuraavalle ajalle.

Tämä johtuu siitä, että vuoden 2005 alusta eläkkeen laskentasäännöt muuttuivat. Karttunut eläke lasketaan nyt erikseen jokaiselta vuodelta vuosiansioiden perusteella, eikä enää työsuhdekohtaisesti. 

Laskentamuutoksen vuoksi kaikki ennen vuotta 2005 alkaneet työsuhteet on katkaistu laskentaa varten vuoden 2004 lopussa, ja niistä siihen mennessä karttunut eläke on laskettu vanhoin säännöksin.

Miksi YEL-työtulo on noussut vuosittain, mutta karttuneen eläkkeen määrä on sama?

Yrittäjäeläkevakuutuksen työtuloa korotetaan vuosittain palkkakertoimella vastaamaan kuluvan vuoden tasoa. Työtulo siis muuttuu vuosittain.

Työtulo on ilmoitettu työeläkeotteella kunkin työskentelyvuoden indeksissä. Karttunut eläke sen sijaan ilmoitetaan kaikkien vuosien osalta uusimmassa eli työeläkeotteen lähettämisvuoden indeksissä.

Tämän vuoksi näyttää siltä, että vaikka työtulo nousee vuosittain, ei karttuma muutu.

Milloin työeläkeotteet postitetaan?

Jos et halua tarkistaa tietojasi verkossa, voit saada työeläkeotteen postitse kolmen vuoden välein. Saat työeläkeotteen vuonna

  • 2018, jos olet syntynyt syys–joulukuussa
  • 2019, jos olet syntynyt tammi–huhtikuussa
  • 2020, jos olet syntynyt touko–elokuussa.

Tämän lisäksi lähetämme otteen vuosittain niille, joilla on enintään viisi vuotta aikaa eläkeikään. Postitamme työeläkeotteet vuosittain kesä-, heinä- ja elokuun aikana.

Mitä ovat työeläkeotteellani näkyvät LEL- ja TaEL-ansiot?

Alun perin taiteilijoita ja toimittajia vakuuttanut TaEL-eläkelaki tuli voimaan vuonna 1986. Sitä uudistettiin vuonna 1998 koskemaan taiteilija-ammattien lisäksi myös muita yksityisen alan lyhyitä työsuhteita, ns. pätkätöitä.

Lyhytaikaisissa työsuhteissa olevien työntekijäin eläkelaki eli LEL tuli voimaan vuonna 1962. LEL-vakuutettaviin kuuluivat rakennus-, maatalous-, metsä- ja satama-alan työsuhteiset työntekijät.

Vuoden 2007 alusta voimaan tullut uusi työntekijäin eläkelaki (TyEL-laki) korvasi TaEL- ja LEL-eläkelait.

Työeläkeotteelta kannattaa tarkistaa, että LEL- ja TaEL-työsuhteiden vuosiansiot on rekisteröity oikein. Jos LEL- ja TaEL-ansiot ovat väärillä kuukausilla, mutta vuosiansio on oikein, ei se vaikuta eläketurvaan.

Mitä tarkoittaa julkisen alan henkilökohtainen eläkeikä?

Julkisella sektorilla palvelleen työntekijän eläkeikä määräytyy työhistorian tai ammatin perusteella. Tätä yksilöllisesti määräytyvää eläkeikää kutsutaan henkilökohtaiseksi eläkeiäksi.

Kunnan palveluksessa olevilla eläkeikä lasketaan painotetusti päivän tarkkuudella sen perusteella, miten paljon hänellä on kunnalliseen eläkkeeseen oikeuttavaa aikaa vuoden 1994 loppuun mennessä.

Valtion ja kirkon palveluksessa olevien eläkeikä määräytyy porrasteisesti neljän kuukauden asteikolla sen mukaan kuinka paljon on eläkkeeseen oikeuttavaa aikaa vuoden 1994 loppuun mennessä valtiolla tai kirkon palveluksessa.

Tämän lisäksi kunnalla ja valtiolla on alempia ammatillisia eläkeikiä (55–62 vuotta), joiden valinta-aika päättyi kunnalla vuonna 1996 ja valtiolla vuonna 1999. Henkilökohtainen sekä alempi ammatillinen eläkeikä voi toteutua silloin, jos julkinen palvelus jatkuu yhdenjaksoisesti eläkeikään saakka. 

Julkisen sektorin palvelusta voi jäädä eläkkeelle joustavasti alimman eläkeikänsä täytettyään. Taloudellisesti on kannattavaa jatkaa vähintään henkilökohtaiseen eläkeikään saakka.

Lue aiheesta lisää Kevan verkkosivuilta.

Miten saan työeläkeotteen?

Voit tarkistaa työeläkeotteesi tiedot osoitteessa www.tyoelake.fi. Kirjautumista varten tarvitset pankkitunnukset.

Jos et halua käyttää verkko-otetta, lähetämme sinulle paperisen työeläkeotteen kotiin joka kolmas vuosi. Lisäksi lähetämme otteen vuosittain niille, joilla on alimpaan eläkeikään aikaa enintään viisi vuotta.

Jos olet jo kokonaan eläkkeellä, et enää saa työeläkeotetta. Eläkeläisistä vain osa-aikaeläkeläiset saavat työeläkeotteen. 

Näkyykö otteella YEL-työtulon muuttamisen vaikutus eläkkeen suuruuteen?

YEL-eläkkeen määrä on laskettu voimassa olleiden YEL-työtulojesi perusteella. Karttuneen eläkkeen määrässä on siis mukana työtulon muutosten ja myös joustomaksujen vaikutus. 

Jos työeläkeotteella on näkyvissä myös arvio tulevan vanhuuseläkkeesi määrästä, se on laskettu olettaen, että  viimeksi vahvistettu YEL-työtulosi on voimassa vanhuuseläkkeesi alkamiseen saakka. 

Jos harkitset YEL-työtulon muuttamista, ota yhteyttä meihin (ma-pe klo 8-16, puh. 010 195 612), niin neuvomme mielellämme lisää!

Olen kuullut, että opiskelustakin saa eläkettä. Olen valmistunut keväällä 2003. Miksi siitä karttunut eläke ei näy otteessa?

Jos olet opiskellut ja suorittanut tutkinnon ennen vuotta 2005, siitä ei ole karttunut sinulle eläkettä.

Vasta vuoden 2005 alusta alkaen myös ammattiin johtava tai yliopistotutkinto on kartuttanut eläkettä enintään 5 vuodelta. 

Eläkettä karttuu kuin opiskelija olisi töissä 728,34 euron kuukausipalkalla (vuoden 2018 tasolla). Tutkinnosta karttunut eläke näkyy työeläkeotteella aikaisintaan valmistumista seuraavana vuonna.

Onko työeläkeotteella tietoja ulkomailla työskentelystä?

Otteella voi näkyä Ruotsissa työskentelystä vakuutusnumero, jonka avulla voi selvittää siellä karttuneen eläkkeen. Muualla ulkomailla ansaituista eläkkeistä ei ole tietoja.

Ulkomaan eläketurvasta saat lisätietoja Eläketurvakeskuksesta (suomenkieliset tiedustelut puh. 029 411 2818, ruotsinkieliset tiedustelut puh. 029 411 2815). 

Onko työeläkeotteella tietoja yksityisestä eläkevakuutuksesta?

Työeläkeotteella näkyy lakisääteinen työeläkevakuutus eli se, joka karttuu työn tekemisestä ja jonka työnantaja tilittää puolestasi työeläkevakuuttajalle.

Mahdolliset itse otetut, omakustanteiset ja vapaaehtoiset eläkevakuutukset ovat kunkin yksilön ja yksityisen henkivakuutusyhtiön välisiä ratkaisuja, eivätkä ne näy työeläkeotteella.

Saavatko yrittäjät työeläkeotteen?

Myös yrittäjät saavat työeläkeotteen. Siinä näkyvät eläkkeeseen oikeuttavat YEL-työtulosi sekä myös mahdollisista työsuhteista kertyneet ansiosi.

Työeläkeotteesi löydät kätevästi osoitteesta www.tyoelake.fi. Kirjautumiseen tarvitaan pankkitunnukset. Palvelu toimii parhaiten ma–pe klo 6–20.

Työeläkeotteella on työskentelytietoni viime vuoden loppuun saakka. Missä tämän vuoden tietoni ovat? Saanko ne jostain selville?

Työeläkeotteella näkyvät yleensä tiedot työsuhteista vain edellisen kalenterivuoden loppuun saakka. Kuluvan vuoden tiedot tulevat rekistereihin sitten, kun työeläkevakuuttajat ovat saaneet ne työnantajilta, yleensä viimeistään seuraavan vuoden helmikuussa.

Jos nyt jäisit eläkkeelle, eläkepäätöstä varten tarvittavat työskentelytietosi selvitettäisiin luonnollisesti työnantajaltasi jo tässä vaiheessa.