Mitä ovat työeläkeotteellani näkyvät LEL- ja TaEL-ansiot?

Alun perin taiteilijoita ja toimittajia vakuuttanut TaEL-eläkelaki tuli voimaan vuonna 1986. Sitä uudistettiin vuonna 1998 koskemaan taiteilija-ammattien lisäksi myös muita yksityisen alan lyhyitä työsuhteita, ns. pätkätöitä.

Lyhytaikaisissa työsuhteissa olevien työntekijäin eläkelaki eli LEL tuli voimaan vuonna 1962. LEL-vakuutettaviin kuuluivat rakennus-, maatalous-, metsä- ja satama-alan työsuhteiset työntekijät.

Vuoden 2007 alusta voimaan tullut uusi työntekijäin eläkelaki (TyEL-laki) korvasi TaEL- ja LEL-eläkelait.

Työeläkeotteelta kannattaa tarkistaa, että LEL- ja TaEL-työsuhteiden vuosiansiot on rekisteröity oikein. Jos LEL- ja TaEL-ansiot ovat väärillä kuukausilla, mutta vuosiansio on oikein, ei se vaikuta eläketurvaan.

Lue kaikki aiheeseen liittyvät kysymykset