Mitä tarkoittaa julkisen alan henkilökohtainen eläkeikä?

Julkisella sektorilla palvelleen työntekijän eläkeikä määräytyy työhistorian tai ammatin perusteella. Tätä yksilöllisesti määräytyvää eläkeikää kutsutaan henkilökohtaiseksi eläkeiäksi.

Kunnan palveluksessa olevilla eläkeikä lasketaan painotetusti päivän tarkkuudella sen perusteella, miten paljon hänellä on kunnalliseen eläkkeeseen oikeuttavaa aikaa vuoden 1994 loppuun mennessä.

Valtion ja kirkon palveluksessa olevien eläkeikä määräytyy porrasteisesti neljän kuukauden asteikolla sen mukaan kuinka paljon on eläkkeeseen oikeuttavaa aikaa vuoden 1994 loppuun mennessä valtiolla tai kirkon palveluksessa.

Tämän lisäksi kunnalla ja valtiolla on alempia ammatillisia eläkeikiä (55–62 vuotta), joiden valinta-aika päättyi kunnalla vuonna 1996 ja valtiolla vuonna 1999. Henkilökohtainen sekä alempi ammatillinen eläkeikä voi toteutua silloin, jos julkinen palvelus jatkuu yhdenjaksoisesti eläkeikään saakka. 

Julkisen sektorin palvelusta voi jäädä eläkkeelle joustavasti alimman eläkeikänsä täytettyään. Taloudellisesti on kannattavaa jatkaa vähintään henkilökohtaiseen eläkeikään saakka.

Lue aiheesta lisää Kevan verkkosivuilta.

Lue kaikki aiheeseen liittyvät kysymykset