Työkyvyttömyyseläke

Jos sairastun, voinko saada eläkettä?

Voit hakea työkyvyttömyyseläkettä tai kuntoutustukea, jos et pitkäaikaisen tai pysyvän sairauden vuoksi enää pysty työskentelemään omassa työssäsi etkä missään muussakaan työssä.

Jos voit sairaudestasi huolimatta työskennellä osa-aikaisesti, voit hakea osatyökyvyttömyyseläkettä.

Työkyvyttömyyseläke alkaa yleensä sairauspäivärahan päättymistä seuraavan kuukauden alusta.

Katso ohjeet, miten ja milloin työkyvyttömyyseläkettä haetaan.

Milloin työkyvyttömyyseläkkeeni muuttuu vanhuuseläkkeeksi?

Työkyvyttömyyseläke jatkuu yleensä vanhuuseläkeikään saakka.

Kun saavutat vanhuuseläkeiän, työkyvyttömyyseläkkeesi muuttuu samansuuruiseksi vanhuuseläkkeeksi. Jos kuitenkin saat osatyökyvyttömyyseläkettä, sen määrä muuttuu täyden eläkkeen suuruiseksi eli se kaksinkertaistuu.

Jos työkyvyttömyytesi on alkanut vuoden 2005 jälkeen, työkyvyttömyys- tai osatyökyvyttömyyseläkkeesi muuttuu vanhuuseläkkeeksi 63 vuoden iässä.

Jos työkyvyttömyytesi on alkanut ennen vuotta 2006, työkyvyttömyyseläkkeesi muuttuu vanhuuseläkkeeksi 65 vuoden iässä.

Mitä tarkoittaa kuntoutustuki?

Kuntoutustuki on määräaikainen työkyvyttömyyseläke. Kuntoutustuki voidaan myöntää, jos työkyky on alentunut vähintään vuoden ajaksi, mutta se voi palautua hoidon tai kuntoutuksen avulla.

Saako työkyvyttömyyseläkeläinen käydä töissä?

Täydellä työkyvyttömyyseläkkeellä ollessasi saat ansaita enintään 40 prosenttia ja osatyökyvyttömyyseläkkeellä 60 prosenttia aikaisemmista ansioistasi. Jos nämä rajat jäävät alle 834,52 euron, ansiot saavat nousta 834,52 euroon kuukaudessa (vuonna 2020). Löydät ansiorajat eläkepäätöksestäsi.

Jos palaat töihin ja ansiorajasi ylittyvät, eläkkeesi voidaan aluksi keskeyttää vähintään kolmeksi kuukaudeksi ja enintään kahdeksi vuodeksi. Jos työskentelysi päättyy kahden vuoden sisällä keskeytyksen alkamisesta, työkyvyttömyyseläkkeesi jatkuu.

Jos palaat pysyvästi töihin, eläkkeesi päättyy.

Sairauspäivärahani loppuu kohta, mitä tehdä?

Voit hakea työkyvyttömyyseläkettä tai kuntoutustukea, jos et sairauden vuoksi pysty enää työskentelemään omassa työssäsi etkä missään muussakaan työssä.

Jos voit sairaudestasi huolimatta työskennellä osa-aikaisesti, voit hakea osatyökyvyttömyyseläkettä.

Lue, miten työkyvyttömyyseläkettä tai osatyökyvyttömyyseläkettä haetaan. Työkyvyttömyyseläke alkaa yleensä sairauspäivärahan päättymistä seuraavan kuukauden alusta. 

Voinko keskeyttää työkyvyttömyyseläkkeeni, jos haluan kokeilla työntekoa?

Täydellä työkyvyttömyyseläkkeellä ollessasi saat ansaita enintään 40 prosenttia ja osatyökyvyttömyyseläkkeellä 60 prosenttia aikaisemmista ansioistasi. Jos nämä rajat jäävät alle 834,52 euron, ansiosi saavat nousta 834,52 euroon kuukaudessa (vuonna 2020). Löydät ansiorajat eläkepäätöksestäsi.

Jos palaat töihin ja ansiorajasi ylittyvät, eläkkeesi voidaan aluksi keskeyttää vähintään kolmeksi kuukaudeksi ja enintään kahdeksi vuodeksi. Jos työskentelysi päättyy kahden vuoden sisällä keskeytyksen alkamisesta, työkyvyttömyyseläkkeesi jatkuu.

Jos palaat pysyvästi töihin, eläkkeesi päättyy.

Kuntoutustuen ja työkyvyttömyyseläkkeen saajalle kertyy työstä eläkettä 1,5 prosenttia vuodessa. Uusi eläke lisätään työkyvyttömyyseläkkeen jälkeen alkavaan vanhuuseläkkeeseen.