Työttömyyseläke

Jos saa työttömyyseläkettä, voiko mennä töihin?

Jos työttömyyseläkkeellä oleva menee töihin ja ansioraja ylittyy, hänen eläkkeensä keskeytetään työskentelyn ajaksi. Jos työskentely päättyy 12 kuukauden sisällä keskeytyksestä, eläke voi alkaa uudelleen. Ota heti yhteyttä meihin, jos olet menossa töihin.