Ulkomailla työskentely

Miten työeläketurvalleni käy, jos siirryn työskentelemään ulkomaille?

Suomessa ansaitsemasi eläke ei häviä, vaan jää talteen odottamaan eläkkeelle jäämistäsi.

Kun lähdet ulkomaille töihin, siirryt kohdemaan sosiaaliturvan piiriin. Sinut siis vakuutetaan työskentelymaan sääntöjen mukaan, ja eläkettä kertyy työskentelymaan lakien mukaisesti.

Jos kuitenkin työskentelet ulkomailla suomalaisen työnantajan palveluksessa niin sanottuna lähetettynä työntekijänä, maksaa suomalainen työnantaja eläketurvaasi Suomen työeläkelaitokseen.  

Miten voin hakea eläkettä ulkomailta?

Jos asut Suomessa voit hakea Suomen eläkehakemuslomakkeella myös EU- tai ETA-maan, Sveitsin ja sosiaaliturvasopimusmaan eläkettä. Ulkomailla työskentelystä ja asumisesta täytetään erillinen U-liite.

Tämän lisäksi sosiaaliturvasopimusmaat lähettävät oman eläkehakemuslomakkeensa sinulle täytettäväksi. Vasta kun olet palauttanut tämän lomakkeen täytettynä, käynnistyy eläkeasian käsittely kyseisessä maassa. EU/ETA-maihin ja Sveitsiin riittää Suomen hakemuslomakkeen ja U-liitteen täyttäminen.

Jos olet ollut töissä muussa kuin EU- tai ETA-maassa, Sveitsissä tai maassa jonka kanssa Suomella ei ole sosiaaliturvasopimusta, sinun pitää itse toimittaa eläkehakemuksesi kyseiseen maahan.