VerNet-verkkopalvelun käyttöehdot

VerNet-verkkopalvelun käyttöehdot (pdf)

Käyttötarkoitus

Solmimalla käyttäjäsopimuksen Veritas Eläkevakuutuksen (jäljempänä Veritas) työnantaja- ja yrittäjäasiakas (jäljempänä asiakas) voi antaa yhdelle tai useammalle käyttäjälle oikeuden katsella tai päivittää työeläkevakuutuksensa/-vakuutustensa tietoja Veritaksen sähköisessä VerNet-palvelussa (jäljempänä VerNet) ja/tai hyödyntää palvelusta löytyviä työhyvinvoinnin työkaluja.

VerNet-palvelussa käyttäjä voi mm.

  • TyEL-vuosi-ilmoittajana selata ja päivittää työsuhdetietoja, tulostaa todistuksia, tehdä vuosi-ilmoitukset, seurata maksuja, muuttaa palkkasummaa, tilata arviolaskelmia ja selailla vuosilaskelmia
  • TyEL-kuukausi-ilmoittajana hoitaa palkkailmoitukset, tulostaa todistuksia, maksaa vakuutusmaksut, korjata palkkatietoja, tilata arviolaskelmia ja selailla vuosilaskelmia
  • YEL-asiakkaana tulostaa todistuksia, seurata maksutilannetta, ehdottaa muutosta maksutapaan tai YEL-työtuloon sekä hakea joustoa vakuutusmaksuihin
  • kehittää omaa ja yrityksensä työhyvinvointia kattavan työhyvinvoinnin työkalupakin avulla.

Asiakas on vastuussa käyttäjän palveluun ilmoittamista tiedoista sekä hänen palvelussa tekemistään muutoksista.

Käyttöoikeus

Käyttöoikeus on henkilökohtainen ja vakuutuskohtainen. Asiakas vastaa siitä, että jokaiselle käyttäjälle hankitaan henkilökohtaiset käyttöoikeudet. Asiakas myös määrittelee kunkin käyttäjän käyttöoikeuksien laajuuden.

YEL-vakuutukseen liittyvät käyttöoikeudet voi antaa ja määritellä vain vakuutettu yrittäjä itse. TyEL-vakuutukseen liittyvät käyttöoikeudet voi antaa ja määritellä henkilö, jolla on yrityksessä nimenkirjoitusoikeus.

Yrittäjän eläkelain mukaiseen YEL-vakuutukseen liittyvillä käyttöoikeuksilla asiakas valtuuttaa käyttäjän katselemaan tai katselemaan ja päivittämään henkilökohtaisia YEL-vakuutustietojaan sekä lukemaan vakuutukseen liittyviä viestejä.

Työntekijän eläkelain mukaiseen TyEL-vakuutukseen liittyvillä käyttöoikeuksilla asiakas valtuuttaa käyttäjän katselemaan tai katselemaan ja päivittämään kaikkien vakuutukseen kuuluvien työntekijöiden henkilö- ja palkkatietoja.

Käyttäjälle on mahdollista antaa myös käyttöoikeudet pelkästään työhyvinvoinnin kehittämiseen tarkoitettuihin työkaluihin ja materiaaleihin.

Asiakas vastaa siitä, että käyttöoikeudet lakkautetaan välittömästi käyttäjältä, joka työsuhteen päättymisen, työtehtävien muuttumisen tai muun syyn vuoksi ei enää ole oikeutettu VerNetin käyttämiseen. Käyttöoikeuksien muutosilmoituksen voi tehdä yrittäjä (YEL-vakuutus) tai henkilö, jolla on yrityksen nimenkirjoitusoikeus (TyEL-vakuutus). Ilmoitus on tehtävä Veritakselle kirjallisesti, esimerkiksi VerNet-palvelun käyttäjäsopimuslomakkeella.

Rekisteröityminen ja sisäänkirjautuminen

VerNet käyttää sisäänkirjautumisessa Todenna.fi-palvelua. Jotta käyttäjä voidaan tunnistaa varmasti, hänen on ensimmäistä kertaa VerNetiin kirjautuessaan rekisteröidyttävä henkilökohtaisilla pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella. Rekisteröitymisessä käyttäjän tiedot tallentuvat Todenna.fi-palveluun. Rekisteröityä tarvitsee vain kerran. Seuraavilla kerroilla käyttäjä voi kirjautua VerNetiin haluamallaan tavalla

  • henkilökohtaisilla pankkitunnuksilla
  • henkilökohtaisella mobiilivarmenteella
  • itse määritellyllä käyttäjätunnuksella ja salasanalla sekä matkapuhelimeen tai sähköpostiin lähetettävällä kertakäyttökoodilla.

Käyttäjä voi rekisteröitymisen yhteydessä halutessaan luoda itselleen erillisen käyttäjätunnuksen ja salasanan, jos ei halua kirjautua VerNetiin pankkitunnuksillaan tai mobiilivarmenteella. Käyttäjätunnuksen ja salasanan lisäksi käyttäjä tarvitsee jokaisen sisäänkirjautumisen yhteydessä erikseen lähetettävän kertakäyttökoodin.

Jos käyttäjällä ei ole mahdollisuutta rekisteröityä ensimmäisellä kirjautumiskerralla pankkitunnuksillaan tai mobiilivarmenteella, asiakas voi ottaa yhteyttä Veritakseen asian ratkaisemiseksi.

Asiakas ja hänen valtuuttamansa käyttäjät sitoutuvat säilyttämään verkkopalvelun käyttöön liittyvät pankki-, mobiili- ja käyttäjätunnukset huolellisesti ja erillään toisistaan niin, etteivät ne joudu sivullisten tietoon. Tunnusten katoamisesta on ilmoitettava välittömästi Veritakselle.

Käytettävyys

VerNet-palvelu on käytettävissä arkisin klo 00–23, lauantaisin klo 9–23 ja sunnuntaisin klo 00–23.

Mahdollisista välttämättömistä huoltokatkoksista palvelun aukioloaikoina pyritään tiedottamaan etukäteen VerNet-palvelussa.

Palvelun käyttöön liittyvissä asioissa pyydämme ottamaan yhteyttä Veritaksen asiakaspalveluun:

  • TyEL-vakuutukset puh. 010 195 600
  • YEL-vakuutukset puh. 010 195 612
  • vernet@vernet.fi

Asiakaspalvelumme on avoinna arkisin klo 8.00–16.00.

Vastuu tietojen oikeellisuudesta

VerNetin kautta annetut tiedot ovat asiakasta sitovia. Asiakas vastaa tietojen oikeellisuudesta ja säädettyjen määräaikojen noudattamisesta.

Tietoturva

Asiakas ja Veritas vastaavat kumpikin omien tietojärjestelmiensä osalta siitä, että niiden tietoturva on asianmukaisesti järjestetty. Sopijapuolet vastaavat omalta osaltaan myös siitä, että henkilötietoja käsitellään riittävän huolellisesti ja voimassa olevaa lainsäädäntöä noudattaen niin, että tietosuoja turvataan.

VerNetin tietoliikenneyhteys sekä palvelussa tapahtuva viestintä ovat SSL-salaustekniikalla suojattuja. Myös Todenna.fi-palvelun käyttämät yhteydet ovat SSL-suojattuja.Veritas ei vastaa tietoturvariskien (esim. tietokonevirusten) eikä kolmannen osapuolen (Todenna.fi, Paytrail) asiakkaalle aiheuttamista vahingoista. Veritas ei myöskään vastaa vahingosta, joka asiakkaalle mahdollisesti aiheutuu tietoverkossa tiedon häviämisestä tai muuttumisesta. Tietoturvaohjeet ovat sopimuksen liitteenä.

Käyttöä koskevien tietojen kerääminen (evästeet, cookies)

Veritaksella on oikeus kerätä (mm. evästeitä käyttämällä) VerNet-palvelun käyttöä koskevia tietoja palvelun laadun ja toiminnallisuuden seuraamiseksi ja parantamiseksi sekä tilastointia ja tutkimusta varten. Kerätyistä tiedoista ei voida tunnistaa yksittäistä henkilöä. Tietojen keräämiseen käytetään muun muassa Google Analytics -työkalua.

VerNet-palvelu ei toimi, jos käyttäjä estää evästeiden käytön muuttamalla selainasetuksiaan. 

Palvelun tuottamiseen liittyvät oikeudet

Palvelun tekijänoikeudet kuuluvat Veritakselle. Veritaksella on oikeus tehdä palveluun muutoksia.

Kustannukset

VerNet-palvelu on asiakkaalle ja käyttäjille ilmainen. Asiakas hankkii itse palvelun käyttöön tarvittavat verkkoyhteydet, laitteet ja ohjelmistot sekä vastaa niiden kustannuksista ja ajantasaisuudesta.

Vastuunrajoitukset

Veritas ei vastaa VerNetin käyttöön liittyvistä vahingoista. Veritas ei takaa palvelun käytön keskeytyksettömyyttä ja häiriöttömyyttä. Veritas ei myöskään vastaa vahingosta, jonka aiheuttaa VerNetin toimintaa kohtuuttomasti vaikeuttava ylivoimainen este tai muu vastaava syy.

Veritas ei vastaa palveluun liittyvien kolmansien osapuolien tuottamien toiminnallisuuksien (kuten Todenna.fi, Paytrail) toiminnasta, käyttökatkoista tai häiriöistä. Näihin sovelletaan kunkin palveluntarjoajan mahdollisia omia käyttöehtoja.

Sopimuksen muuttaminen

Veritas pidättää oikeuden muuttaa tämän käyttäjäsopimuksen ehtoja. Ehtojen muutoksista ilmoitetaan Veritaksen verkkosivuilla osoitteessa www.veritas.fi.  Mikäli asiakas ei hyväksy ehtojen muutosta, hän ei voi käyttää VerNet-palvelua.

Sopimuksen irtisanominen

Käyttäjäsopimus on voimassa toistaiseksi, kuitenkin enintään niin kauan kuin asiakkaan viimeinen sopimuksessa tarkoitettu vakuutus on voimassa Veritaksessa. Kun asiakkaan vakuutus päättyy, päättyy myös käyttäjän oikeus käyttää näiden sopimusehtojen mukaisia palveluja tämän vakuutuksen osalta.

Sopijapuoli voi myös kirjallisesti irtisanoa käyttäjäsopimuksen päättymään välittömästi. Tällöin asiakkaan vakuutukset ovat edelleen voimassa, mutta verkkopalvelun käyttö päättyy. Käyttäjiä voidaan lisätä ja poistaa käyttäjäsopimusta irtisanomatta.

Veritas voi kuitenkin lukita käyttäjän käyttöoikeudet ilman käyttäjäsopimuksen irtisanomista, jos käyttäjä toimii sopimuksen vastaisesti tai muuten sopimattomasti tai tietojen asianmukaisen käytön varmistaminen sitä vaatii.

Rekisteriseloste ja tietoturvaseloste

VerNet-palvelun rekisteri- ja tietoturvaseloste löytyvät osoitteesta www.veritas.fi.

Sovellettava laki

Sopimukseen sovelletaan Suomen lakia, ja sopimusta koskevat erimielisyydet ratkaistaan Varsinais-Suomen käräjäoikeudessa. Kirjallista sopimusta on tehty kaksi samasanaista kappaletta, yksi kummallekin sopijapuolelle.