ARBETS­GIVARE

Trots att ArPL-försäkringen är obligatorisk är det inte utan betydelse var du skaffar den. Hos oss får du en egen namngiven försäkringsrådgivare. Och alltid en livslevande människa på tråden.

Arbetsgivare​

PRIVAT­PERSONER

När du arbetar tjänar du in pension. Arbetspensionen håller dina inkomster på en rimlig nivå när du lämnar arbetslivet. Se hur du ansöker om pension och vad dess belopp är.

Privatpersoner

FÖRE­TAGARE

FöPL-försäkringen betyder mycket mer för företagaren än bara pension. Den ger trygghet i många livssituationer, både väntade och oväntade. För det går inte att förutse allt.

Företagare

 

Kommande evenemang

18
jan

Välbefinnande i arbetet-kortet

Uleåborg | | Språk: finska

26
jan

Välbefinnande i arbetet-kortet

Helsingfors | | Språk: svenska

10
feb

Att leda olikheter

Helsingfors | | Språk: finska

14
feb

Välbefinnande i arbetet-kortet

Jakobstad | | Språk: svenska

07
mar

Välbefinnande i arbetet-kortet

Tammerfors | | Språk: finska

09
mar

Infotillfälle om pensionsreformen

Seinäjoki | | Språk: finska

Alla evenemang