ARBETS­GIVARE

Trots att ArPL-försäkringen är obligatorisk är det inte utan betydelse var du skaffar den. Hos oss får du en egen namngiven försäkringsrådgivare. Och alltid en livslevande människa på tråden.

Arbetsgivare​

PRIVAT­PERSONER

När du arbetar tjänar du in pension. Arbetspensionen håller dina inkomster på en rimlig nivå när du lämnar arbetslivet. Se hur du ansöker om pension och vad dess belopp är.

Privatpersoner

FÖRE­TAGARE

FöPL-försäkringen betyder mycket mer för företagaren än bara pension. Den ger trygghet i många livssituationer, både väntade och oväntade. För det går inte att förutse allt.

Företagare

 

Kommande evenemang

27
apr

Placeringsfrukost i Helsingfors

Helsingfors | | Språk: finska

09
maj

Infotillfälle om pensionsreformen

Närpes | | Språk: svenska

09
maj

Infotillfälle om pensionsreformen

Vasa | | Språk: finska

10
maj

Infotillfälle om pensionsreformen

Vasa | | Språk: svenska

23
maj

Infotillfälle om pensionsreformen

Esbo | | Språk: svenska

23
maj

Infotillfälle om pensionsreformen

Esbo | | Språk: finska

Alla evenemang