Veritas Pensionsförsäkring | Specialist på ArPL- och FöPL-försäkringar

Vad söker du? Jag hjälper dig hitta rätt på sajten.

Ring vår expert.
Jag vill veta mer om:

Kort om Veritas

Veritas Pensionsförsäkring är ett erfaret proffs på lagstadgad pensionsförsäkring. Vi erbjuder personlig, sakkunnig och heltäckande betjäning i arbetspensionsärenden. Vår uppgift är att trygga våra försäkrades pensioner genom det lagstadgade pensionsskyddet.

Den lagstadgade arbetspensionen tryggar företagarens och den anställdas utkomst då när dessa övergår från arbetslivet på pension. Veritas Pensionsförsäkring försäkrar alla anställda oavsett bransch.

Teckna ArPL-försäkring

Teckna FöPL-försäkring