Användning av VerNet-webbtjänsten

I VerNet-webbtjänsten kan Veritas Pensionsförsäkrings företagar- och arbetsgivarkunder sköta sina försäkringsärenden och utnyttja de verktyg för arbetshälsa som ingår i tjänsten. Användningen av VerNet-tjänsten kräver webbtjänstavtal och inloggning. När kunden ingår webbtjänstavtal med Veritas godkänner han eller hon tjänstens användarvillkor. Läs mer om VerNet-webbtjänsten och gör ett webbtjänstavtal.

På VerNet-webbtjänsten tillämpas följande villkor, anvisningar och beskrivningar:

Användarvillkor

Anvisningar och rekommendationer

Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter i avsnittet om dataskydd.

Om du har frågor kring VerNet-webbtjänsten, kontakta vår kundbetjäning:

  • ArPL-försäkringar tfn 010 195 600
  • FöPL-försäkringar tfn 010 195 612
  • vernet@vernet.fi

Vi betjänar dig vardagar kl. 8–16.