Användningen av Veritas webbtjänst

Webbtjänst för privatpersoner

I Veritas webbtjänst kan pensions- och förmånstagaren meddela ändringar i kontonumret.

Webbtjänst för företagare och arbetsgivare

I VerNet-webbtjänsten kan Veritas Pensionsförsäkrings företagar- och arbetsgivarkunder sköta sina försäkringsärenden och utnyttja de verktyg för arbetshälsa som ingår i tjänsten. Användningen av VerNet-tjänsten kräver webbtjänstavtal och inloggning. När kunden ingår webbtjänstavtal med Veritas godkänner han eller hon tjänstens användarvillkor. Läs mer om VerNet-webbtjänsten och gör ett webbtjänstavtal.

Villkor och anvisningar

På Veritas webbtjänsten tillämpas följande villkor, anvisningar och beskrivningar:

Privatpersoners användning av webbtjänsten

VerNet Användarvillkor

Anvisningar och rekommendationer

Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter i avsnittet om dataskydd.

Om du har frågor kring Veritas-webbtjänsten, kontakta vår kundbetjäning:

VerNet-webbtjänst för företagare och arbetsgivare

  • ArPL-försäkringar tfn 010 195 600
  • FöPL-försäkringar tfn 010 195 612
  • vernet@vernet.fi

Personkundens webbtjänst

Vi betjänar dig vardagar kl. 8–16.