Anvisningar och rekommendationer för VerNet-webbtjänsten

Registrering och inloggning till VerNet-webbtjänsten

Som kund hos Veritas Pensionsförsäkring kan du tryggt använda vår webbtjänst.

Arbetsgivare: fyll i VerNet-webbtjänstavtalet här. De personer som du uppgett som VerNet-användare får per e-post instruktioner om hur man kommer i gång med tjänsten.

Företagare: du får VerNet-tjänsten i bruk genast då din försäkring träder i kraft. Logga in på adressen vernet.veritas.fi. Önskar du att någon annan sköter arbetspensionsärendena för dig? Meddela om övriga VerNet-användare och deras användarrättigheter genom att skicka ett meddelande i VerNet eller genom webbtjänstavtalet. Du kan ge rättigheter till andra användare att utöver arbetshälsoinnehållet se eller se och uppdatera försäkringens uppgifter.

Användarrätten till VerNet-tjänsten är personlig och försäkringsspecifik. Användarrätten ger tillgång till konfidentiella uppgifter. Se därför till att ingen annan än du själv har tillgång till de koder som du använder för att logga in på tjänsten. Förvara inte alla koder på samma plats.

När du loggar in för första gången

Logga in på VerNet-tjänsten via den individuella länken som du får per e-post. Om du är företagare kan du logga in direkt på adressen vernet.veritas.fi

För att logga in på VerNet använd personliga bankkoder, mobil ID eller certifikatkort. Vid första inloggningen ombeds du kontrollera dina kontaktuppgifter.

VerNet-tjänsten använder sig av Suomi.fi-identifieringstjänsten för att identifiera användarna. Närmare information om Suomi.fi-identifikation.

När du loggar in efter att redan ha registrerat dig

Logga in på VerNet på adressen vernet.veritas.fi. För att logga in på nya VerNet använd personliga bankkoder, mobil ID eller certifikatkort.

Utländska användare

VerNet använder Suomi.fi-identifikation, som för tillfället inte möjliggör inloggning för utländska användare. Möjligheten till inloggning för utländska användare kommer att läggas till suomi.fi-identifikationen i slutet av året 2019. I motsats till inkomstregistret är Veritas Pensionsförsäkring inte en myndighet, och vi kan därför inte erbjuda våra kunder möjligheten att under övergångsperioden använda Katso-koden för att logga in till VerNet.

Din försäkringsrådgivare hjälper dig om du inte har en finländsk personbeteckning och därmed inte kan använda personliga bankkoder, mobil ID eller certifikatkort.

Radering och ändring av användarrätter

Om en användares anställningsförhållande upphör eller hen av någon annan orsak inte längre har rätt att använda VerNet, ska du omedelbart skriftligen underrätta Veritas om det. Detta är viktigt, eftersom VerNet innehåller konfidentiella person- och löneuppgifter. Anmälan ska göras till Veritas skriftligen, till exempel via ett meddelande i VerNet-tjänsten. Kom också ihåg att anmäla om nya användare.

En personlig e-postadress ska uppges för varje användare. Av datasäkerhetsskäl kan användarkoder inte anslutas till en e-postadress som används kollektivt av många personer, till exempel info@foretag.fi. Låt inte någon annan använda dina användarkoder.

Av datasäkerhetsskäl kan vi inte ta emot uppgifter per e-post eller telefon. Per telefon kan vi inte verifiera uppgiftslämnarens identitet, och att sända personuppgifter per e-post utan skyddad förbindelse är inte att rekommendera.

Kryptering

VerNets dataförbindelse samt kommunikationen via tjänsten är skyddade med SSL-krypteringsteknik. Du vet att förbindelsen är krypterad om du ser en bild på ett lås eller någon annan liknande ikon i den övre eller nedre balken i webbläsarförnstret.

Sessionens längd

Kom ihåg att logga ut då du slutar använda VerNet. Av datasäkerhetsskäl rekommenderar vi att du tömmer webbläsarens cacheminne och stänger webbläsaren.

Om du redan är inloggad till inkomstregistret behöver du inte identifiera dig på nytt till VerNet-tjänsten. På motsvarande sätt behövs ingen separat identifiering om du först loggat in till VerNet för att granska pensionsförsäkringens uppgifter och därefter fortsätter till inkomstregistret. Detta förutsätter dock att samtliga sessioner som använder Suomi.fi-identifikation öppnas med samma webbläsare.

Förmedling av betalningar

Du kan betala ArPL-försäkringsavgiften i din nätbank. Klicka på ikonen för din egen bank och logga in i nätbanken med dina personliga bankkoder. Betalningarna förmedlas av Paytrail Oyj. Paytrail Oyj har Finansinspektionens tillstånd att bedriva betaltjänstverksamhet.

Webbläsare

Du behöver en webbläsare för att kunna använda VerNet. Av datasäkerhetsskäl rekommenderar vi att du använder en av de nyaste webbläsarversionerna. I första hand rekommenderar vi att använda Google Chrome-webbläsaren, men VerNet stödjer också följande webbläsare: Edge, Internet Explorer och Mozilla Firefox. Med andra webbläsare kan det förekomma avvikelser särskilt i tjänstens utseende.

För att kunna använda alla VerNet-tjänstens funktionaliteter måste du tillåta popup-fönster i din webbläsare. I inställningarna för din webbläsare kan du själv välja vilka webbplatser popup-fönster ska tillåtas på.

VerNet-webbtjänsten utnyttjar cookie- och JavaScript-tekniker och din webbläsare måste vara inställd så att den accepterar dessa. 

Vi rekommenderar att du ställer in resolutionen på din bildskärm på en minimibredd om 1024 pixlar.

Att öppna filer

VerNet-tjänsten innehåller länkar till filer i pdf-format. För att kunna öppna och läsa dem behöver du ett särskilt program, t.ex. Adobe Reader-programmet.

Vår kundtjänst hjälper

Om du får problem med inloggningen ta kontakt med vår kundtjänst:

  • ArPL-försäkringar tfn 010 195 600
  • FöPL-försäkringar tfn 010 195 612
  • vernet@vernet.fi

Vår kundtjänst är öppen vardagar kl. 8.00–16.00.