Anvisningar och rekommendationer för VerNet-webbtjänsten

Registrering och inloggning till VerNet-webbtjänsten

Som kund hos Veritas Pensionsförsäkring kan du tryggt använda vår webbtjänst. Efter att du har undertecknat VerNet-webbtjänsavtalet och sänt det till oss, skickar vi ett e-postmeddelande till de användare som du uppgett med anvisningar om hur de kan börja använda tjänsten.

Användarrätten till VerNet-tjänsten är personlig och försäkringsspecifik. Användarrätten ger tillgång till konfidentiella uppgifter. Se därför till att ingen annan än du själv har tillgång till de koder som du använder för att logga in på tjänsten. Förvara inte alla koder på samma plats.

När du loggar in för första gången

Du kan logga in på VerNet-tjänsten på adressen vernet.veritas.fi. Första gången måste du logga in genom stark autentisering i suomi.fi-identifieringstjänsten med dina personliga bankkoder,  mobilcertifikat eller certifikatkort. Närmare information om Suomi.fi-identifikation.

För att verifiera din identitet kommer du först till identifieringstjänsten Todenna.fi där du ska registrera dig. Du behöver registrera dig endast en gång. Efter registreringen kan du börja använda VerNet-tjänsten genom att klicka på knappen "Gå till tjänsten".

Om du i fortsättningen vill använda andra användarkoder vid sidan av stark autentisering, kan du skapa dessa användarkoder i samband med registreringen.

Om du inte den första gången kan identifiera dig genom stark autentisering för att registrera dig i Todenna.fi-tjänsten, kontakta vår kundtjänst.

Vid registreringen sparas dina uppgifter i Todenna.fi-tjänsten. Tjänsteleverantören bakom Todenna.fi-tjänsten ansvarar för att dina uppgifter inte överlåts till utomstående eller används för något annat syfte än det ursprungliga.

När du loggar in efter att redan ha registrerat dig

Efter den första inloggningen kan du logga in på VerNet på det sätt du själv väljer:

  • genom stark personlig autentisering i suomi.fi-identifieringstjänsten med personliga bankkoder eller mobilcertifikat eller certifikatkort
  • med ett användarnamn och lösenord som du själv valt samt en engångskod som skickas till mobiltelefonen eller e-posten.

När du vill ändra dina inloggningsuppgifter

Du kan ändra dina inloggningsuppgifter i Todenna.fi-tjänsten. Om du använder ett separat användarnamn och lösenord när du loggar in på VerNet och du misstänker att de har hamnat i fel händer, ska du omedelbart byta ditt lösenord genom att logga in på Todenna.fi-tjänsten genom stark autentisering.

Radering och ändring av användarrätter

Om en användares anställningsförhållande upphör eller hen av någon annan orsak inte längre har rätt att använda VerNet, ska du omedelbart skriftligen underrätta Veritas om detta. Detta är viktigt, eftersom VerNet innehåller konfidentiella person- och löneuppgifter. Anmälan ska göras till Veritas skriftligen, till exempel via ett meddelande i VerNet-tjänsten. Kom också ihåg att anmäla om nya användare.

Av datasäkerhetsskäl kan vi inte ta emot uppgifter per e-post eller telefon. Per telefon kan vi inte verifiera uppgiftslämnarens identitet, och att sända personuppgifter per e-post utan skyddad förbindelse är inte att rekommendera. När vi har avskaffat användarens användarrätter på din begäran kan hen vid behov själv också radera VerNet från sina egna tjänster i Todenna.fi-tjänsten.

En personlig e-postadress ska uppges för varje användare. Av datasäkerhetsskäl kan användarkoder inte anslutas till en e-postadress som används kollektivt av många personer, till exempel info@foretag.fi. Låt inte någon annan använda dina användarkoder.

Kryptering

VerNets dataförbindelse samt kommunikationen via tjänsten är skyddade med SSL-krypteringsteknik. Också de förbindelser som används för Todenna.fi-tjänsten är SSL-krypterade. Du vet att förbindelsen är krypterad om du ser en bild på ett lås eller någon annan liknande ikon i den övre eller nedre balken i webbläsarförnstret.

Sessionens längd

Din VerNet-session avbryts automatiskt om du inte använder tjänsten på 30 minuter. Av datasäkerhetsskäl loggas du då automatiskt ut från tjänsten, och alla uppgifter som du inte har sparat i det skedet försvinner. Du kan fortsätta att använda tjänsten genom att logga in på nytt.

Förmedling av betalningar

Du kan i vissa sammanhang betala ArPL-försäkringsavgiften i din nätbank. Klicka på ikonen för din egen bank och logga in i nätbanken med dina personliga bankkoder. Betalningarna förmedlas av Paytrail Oyj. Paytrail Oyj har Finansinspektionens tillstånd att bedriva betaltjänstverksamhet.

Webbläsare

Du behöver en webbläsare för att kunna använda VerNet. Av datasäkerhetsskäl rekommenderar vi att du använder en av de nyaste webbläsarversionerna. VerNet stödjer följande webbläsare: Internet Explorer 11 eller nyare versioner samt de nyaste versionerna av Mozilla Firefox och Chrome. Med andra webbläsare kan det förekomma avvikelser särskilt i tjänstens utseende.

För att kunna använda alla VerNet-tjänstens funktionaliteter måste du tillåta popup-fönster i din webbläsare. I inställningarna för din webbläsare kan du själv välja vilka webbplatser popup-fönster ska tillåtas på.

VerNet-webbtjänsten utnyttjar cookie- och JavaScript-tekniker och din webbläsare måste vara inställd så att den accepterar dessa. 

Vi rekommenderar att du ställer in resolutionen på din bildskärm på en minimibredd om 1024 pixlar.

Att öppna filer

VerNet-tjänsten innehåller länkar till filer i pdf-format. För att kunna öppna och läsa dem behöver du ett särskilt program, t.ex. Adobe Reader-programmet.

Vår kundtjänst hjälper

Om du får problem med inloggningen ta kontakt med vår kundtjänst:

  • ArPL-försäkringar tfn 010 195 600
  • FöPL-försäkringar tfn 010 195 612
  • vernet@vernet.fi

Vår kundtjänst är öppen vardagar kl. 8.00–16.00.