Registrering och inloggning till VerNet-webbtjänsten

Som kund hos Veritas Pensionsförsäkring kan du ta i bruk VerNet-tjänsten genom att göra ett webbtjänsavtal. När vi har behandlat avtalet skickar vi ett e-postmeddelande till de användare som du uppgett med anvisningar om hur de kan börja använda tjänsten.

Användarrätten till VerNet-tjänsten är personlig och försäkringsspecifik. Användarrätten ger tillgång till konfidentiella uppgifter. Se därför till att ingen annan än du själv har tillgång till de koder som du använder för att logga in på tjänsten. Förvara inte alla koder på samma plats.

När du loggar in för första gången

Du kan logga in på VerNet-tjänsten på adressen vernet.veritas.fi. Första gången måste du logga in med dina personliga bankkoder eller ett mobilcertifikat.

För att verifiera din identitet kommer du först till identifieringstjänsten Todenna.fi där du ska registrera dig. Du behöver registrera dig endast en gång. Efter registreringen kan du börja använda VerNet-tjänsten genom att klicka på knappen "Gå till tjänsten".

Om du i fortsättningen vill använda andra användarkoder vid sidan av bankkoderna och mobilcertifikatet kan du skapa dessa användarkoder i samband med registreringen.

Om du inte den första gången lyckas identifiera dig med dina bankkoder eller ett mobilcertifikat för att registrera dig i Todenna.fi-tjänsten, kontakta vår kundtjänst. 

Närmare information om Todenna.fi-tjänsten

När du loggar in efter att redan ha registrerat dig

Efter den första inloggningen kan du logga in på VerNet på något av följande sätt:

  • med dina personliga bankkoder
  • med ditt personliga mobilcertifikat
  • med ett användarnamn och lösenord som du själv väljer samt en engångskod som skickas till mobiltelefonen eller e-posten.

När du vill ändra dina inloggningsuppgifter

Du kan ändra dina inloggningsuppgifter i Todenna.fi-tjänsten. Om du använder ett separat användarnamn och lösenord när du loggar in på VerNet och du misstänker att de har hamnat i fel händer, ska du omedelbart byta ditt lösenord genom att logga in på Todenna.fi-tjänsten med dina bankkoder eller ett mobilcertifikat.

Om det inte går att logga in

Om du får problem med inloggningen ta kontakt med vår kundtjänst:

  • ArPL-försäkringar tfn 010 195 600
  • FöPL-försäkringar tfn 010 195 612
  • vernet@vernet.fi

Vår kundtjänst är öppen vardagar kl. 8.00–16.00.