Arbetsgivarens minneslista

Det kan kännas invecklat med alla detaljer kring arbetspensionsförsäkringen, det vet vi själva också. Därför har vi gjort upp en lista med alla de saker som är bra för dig som vår ArPL-kund att komma ihåg under årets lopp. Utan att glömma bort arbetshälsan!

Januari

Om du är årsanmälare, kom ihåg att göra årsanmälan senast 31.1! Närmare anvisningar för din anmälan hittar du i vår ArPL-årsanmälningsguide.

Februari

Nu är det bra läge att rikta in blicken på personalens yrkeskompetens. Logga in i vår VerNet-webbtjänst.

April

Kontrollera den sammanfattning av föregående års slutliga försäkringsavgifter som du fått per post. Du får den senast i april.

De anställda vid ditt företag kan nu granska sitt pensionsutdrag på adressen www.arbetspension.fi. Logga in själv också och kolla upp ditt pensionssaldo, och meddela eventuella korrigeringar till oss.

Maj

Genom att stödja de anställdas möjligheter till livskontroll skapar du förutsättningar för en lyckad arbetsinsats. Kolla upp våra tips genom att logga in i vår VerNet-webbtjänst.

Juni–juli

Om du är månadsanmälare, kom ihåg att också meddela lönen som betalats sommarvikarier på din månadsanmälan. Lönen meddelas för anställda som fyllt 17 år.

Augusti

Om du är årsanmälare, meddela anställningsuppgifterna för företagets sommarvikarier till oss. Uppgifterna meddelas för anställda som fyllt 17 år. Du kan anmäla om att anställningen börjat och att den slutat samtidigt.

Nu lönar det sig att satsa på arbetsförmågan. Praktiska hjälpmedel och anvisningar hittar du genom att logga in i vår VerNet-webbtjänst.

September–oktober

Kontrollera uppgifterna i ditt försäkringsutdrag. Du hittar utdraget i VerNet-webbtjänsten och kan smidigt korrigera alla ändrade uppgifter på en och samma gång. Det lönar sig också att bekanta sig med tipsen, de kan innehålla information som sparar dig pengar!

November

Bra ledarskap är nyckeln till en välmående arbetsgemenskap. Stöd för utvecklingen av arbetshälsan får du från vår VerNet-webbtjänst. 

December

Kolla upp det kommande årets försäkringsavgifter, aktuella lagändringar och våra nya tjänster i infopaketet som du fått per post.

 

Smidig kundservice sparar dig tid och pengar. Hos oss får du Finlands bästa pensionsförsäkringsservice – från din namngivna kontaktperson. Välkommen som kund hos oss!