Arbetsgivarens VerNet-webbtjänst

Vår VerNet-webbtjänst kompletterar det servicepaket du har till ditt förfogande för att sköta dina arbetspensionsförsäkringar.

I VerNet-webbtjänsten kan du bland annat

 • meddela löneuppgifter till oss,
 • kontrollera försäkringsuppgifter,
 • uppdatera försäkringsutdraget,
 • skriva ut intyg över betalda försäkringsavgifter och
 • tryggt skicka och motta meddelanden med din egen försäkringsrådgivare.

Genom att ta i bruk VerNet-tjänsten får du också tillgång till våra verktyg för välbefinnande i arbetet. 

Som webbtjänstkund kan du sköta dina försäkringsärenden också då vår kundbetjäning inte är öppen. Vi betjänar dig personligen också i fortsättningen.

Logga in i tjänsten

Ta i bruk VerNet-webbtjänsten

Är du redan vår kund kan du ta i bruk webbtjänsten genom att göra ett webbtjänstavtal med oss.

Ifall du inte är vår kund, kolla här för ArPL-försäkring och för FöPL-försäkring.

Ta i bruk webbtjänsten

För att använda VerNet-tjänsten behöver du skicka oss din personbeteckning. Av datasäkerhetsskäl rekommenderar vi att du meddelar din personbeteckning via vår skyddade meddelandetjänst. Inne i meddelandetjänsten ska du fylla i vernet[at]veritas.fi som mottagarens e-postadress.

Har du frågor hjälper vi gärna. Du når oss på adressen vernet@veritas.fi eller på numret 010 195 600 vardagar kl. 8–16.

VerNet för arbetsgivare

 •  

  Anställningar

  Som månadsanmälare gör du alla dina anmälningar lätt i vår webbtjänst. Du kan betala försäkringsavgiften genast via din nätbank eller beställa en faktura som skickas till dig per post.

  Ifall du är årsanmälare kan du behändigt anmäla nya och avslutade anställningar direkt när det sker ändringar. Du kan också enkelt göra en årsanmälan.

 •  

  Betalningar

  Du kan följa upp förfallna och kommande betalningar och skriva ut en betalningsspecifikation för valbar tidsperiod.

  Du kan också snabbt skriva ut ett betalningsintyg av din ArPL-försäkring som bilaga till offerter.

  I räknaren kan du kolla hur antalet betalningsmånader och -tidpunkt påverkar din slutliga försäkringsavgift.

 •  

  Avräkningar

  Årsavräkningen innehåller en sammanfattning av årets alla försäkringspremier.

  Du kan bläddra i tidigare årsavräkningar eller beställa en uppskattning av din slutliga pensionspremie som underlag för budgeteringen.

 •  

  Personalstatistik

  Vår tjänst erbjuder dig statistik som grundar sig på uppgifter som meddelats till ArPL-försäkringen. Du kan titta på ålders- och lönefördelning enligt olika parametrar.

 •  

  Meddelanden

  Du kan tryggt skicka och motta meddelanden med din namngivna försäkringsrådgivare.

  Brevväxlingen arkiveras och du kan bläddra i meddelandena senare.

 •  

  Arbetshälsa

  Då vi trivs på arbetet och mår bra jobbar vi mera effektivt.

  Du får kostnadsfritt tillgång till våra verktyg för bättre arbetshälsa. Verktygen hjälper dig att utveckla arbetsförmågan och minska risken för arbetsoförmåga. 

Smidig kundservice sparar dig tid och pengar. Hos oss får du Finlands bästa pensionsförsäkringsservice – från din namngivna kontaktperson. Välkommen som kund hos oss!