Arbetshälsa och rehabilitering

De anställda är företagets viktigaste tillgång. En arbetsgemenskap som mår bra utgör en betydande konkurrensfördel för företaget.

Det lönar sig alltså att satsa på arbetshälsa, såväl i stora som små företag!

Arbetspensionsbolagens arbetshälsoverksamhet siktar på att förstärka pensionssystemets hållbarhet.

Vi erbjuder samtliga våra arbetsgivarkunder sakkunskap och konkreta verktyg för utvecklingen av arbetsförmågan och samt mätare för uppföljning och administration av risken för arbetsoförmåga.

Din namngivna Veritas-kontaktperson ger vid behov råd också i arbetshälsoärenden och handledning i hur man använder verktygen.

Ifall vårt stöd inte räcker till för att hindra arbetsoförmåga för en enskild anställd, kan vi erbjuda hjälp i planeringen av yrkesinriktad rehabilitering.