Strategisk utveckling av arbetshälsan

Utveckling av arbetshälsa kräver engagemang av både ledning och personal. Engagemang skapas av gemensamt överenskomna mål och konkreta åtgärder, där målet är att minska risken för arbetsoförmåga.

Utvecklingsarbetet ger största nyttan då det införs i företagets strategiska arbete och dagliga verksamhet.

Som en del av våra arbetshälsotjänster erbjuder vi konsultering och specialiststöd för ledning av välbefinnande i arbete.

Särskilt i början av ett utvecklingsprojekt är specialiststödet till stor hjälp för företaget . Vi utarbetar tillsammans med företagsledningen en plan för utvecklingen av välbefinnande i arbetet.