Yrkesinriktad rehabilitering

Om en enskild anställd trots företagets arbetshälsofrämjande åtgärder löper risken att förlora sin arbetsförmåga, kan hen få yrkesinriktad rehailitering.

Rehabilitering lönar sig!

Både den anställda och arbetsgivaren drar nytta av rehabilitering. Med den rehabilitering som arbetspensionsbolagen erbjuder kan den anställda som har risk att förlora sin arbetsförmåga genomgå arbetsträning och fortsätta i nya arbetsuppgifter.

Den arbetsverksamma karriären kan då förlängas väsentligt.

Att den anställda fortsätter arbeta är positivt på många sätt. Arbetsgivarorganisationen undviker den kompetensbrist som förorsakas då den förlorar kunniga anställda.

Om rehabiliteringen inleds i ett tillräckligt tidigt skede, behöver arbetsgivaren inte heller satsa på inskolning av nya arbetstagare.

En minskning av sjukfrånvaron är en klar fördel: två av tre som deltagit i rehabilitering återgår till arbetslivet.

Nyttigt även för pensionstagare

Rehabilitering lönar sig även om den anställda redan lyfter rehabiliteringsstöd eller delinvalidpension – hälften av alla pensionstagare som inlett rehabilitering har kunnat återvända till arbetslivet.

Du kan läsa mer om yrkesinriktad rehabilitering som process under rubriken Privatperson.