ArPL-årsanmälningsguide

Den här guiden innehåller anvisningar för arbetsgivaren om hur man gör ArPL-årsanmälan.

Med sin årsanmälan anmäler arbetsgivaren oss de löner som betalats till de anställda under det föregående året. På basis av uppgifterna räknar vi ut arbetsgivarens slutliga ArPL-försäkringsavgift och de anställdas pensioner för året i fråga.

Årsanmälan för år 2018 ska göras senast den 31 januari 2019. Om du gör årsanmälan för sent eller inte gör den alls leder det till förhöjd försäkringsavgift. Observera dock att om du har valt det månatliga anmälningssättet för löneuppgifter behöver du inte göra en skild årsanmälan.

När vi har fått din årsanmälan registrerar vi uppgifterna om löner och anställda. Du får en årsavräkning och en specifikation över arbetstagarna från oss per post senast i april. 

Guidens innehåll