Avslutande av försäkring

Om ni inte längre har anställda och inte heller planerar att anställa några, ska ArPL-försäkringen avslutas. Meddela om det skriftligen antingen som meddelande via vår VerNet-webbtjänst, med pappersblankett eller med ett fritt format brev. Meddela samtidigt också orsaken till att försäkringen avslutas, anställningarnas avslutningsdatum och löner som utbetalats till de anställda under avslutningsåret.

Försäkringen behöver inte och lönar sig inte att avslutas om det inom ett års tid kommer att anställas nya arbetstagare som underlyder ArPL.